Momentum voor de olieprijs blijft positief

7 juni 2021 10:51

De inflatieverwachtingen stijgen mede door oplopende olieprijzen. Maar centrale banken kijken door deze fase van hogere inflatie heen. De impact op de markten van een oplopende olieprijs vanaf dit niveau zal daarom beperkt zijn.

Verzend het artikel per e-mail
Momentum voor de olieprijs blijft positief

De olieprijs is door de grens van $ 70 per vat en staat daarmee op het hoogste niveau in twee jaar tijd. De voornaamste reden voor de oplopende olieprijs is uiteraard de aanstaande heropening van de economieën door de goede voortgang van de vaccinatieprogramma’s in de ontwikkelde wereld. Maar ook de geldstroom naar grondstoffenbeleggingen, met name indexproducten, zorgt voor een opdrijvend effect van de olieprijs. Het ziet er niet naar uit dat de opwaartse trend van de olieprijs snel zal verzwakken, ook niet nu in China de liquiditeitscondities worden aangescherpt.

De vraag naar olie neemt sterk toe nu de wereldeconomie snel uit het dal klimt, terwijl het aanbod relatief beperkt is. De olieproductie wordt in de komende maanden door OPEC+ voorzichtig opgevoerd (met 2,1 mln vaten per dag) met het oog op een mogelijke overeenkomst tussen het Westen en Iran later dit jaar. De olieproductie staat desondanks nog onder het niveau van voor de pandemie. In de komende maanden zal dan ook niet snel sprake zijn van overaanbod op de oliemarkten. Op de lange termijn is er ook de druk op olie-investeringen door de focus op de energietransitie en de druk van overheden en rechters op oliemaatschappijen in het Westen. Wat betekent dit voor de markten? Een geleidelijke verdere stijging van de olieprijs valt samen met de sterke opleving van de economieën, een solide financiële positie van consumenten en lage rentes. De inflatieverwachtingen stijgen mede door oplopende olieprijzen. Maar centrale banken kijken door deze fase van hogere inflatie heen. De impact op de markten van een oplopende olieprijs vanaf dit niveau zal daarom beperkt zijn. Een structureel hogere olieprijs is goed voor de renewables sector, waar de energieprijzen juist dalen, en daarmee voor het thema Duurzame Energie in portefeuille. Ook aandelen in Latijns-Amerika profiteren bovengemiddeld van hogere olie-en grondstoffenprijzen in het algemeen.

Inflatieverwachtingen stijgen met oplopende olieprijs

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.