Verrassing Fed geen spelbreker

21 juni 2021 10:51

Onzekerheid over inflatie en de reactie functie van de Fed kan de komende periode de volatiliteit voeden. Maar het marktbeeld is niet significant veranderd en er blijft voldoende steun voor de aandelenmarkten.

Verzend het artikel per e-mail
Verrassing FED geen spelbreker

Na de rentevergadering van afgelopen week had de Fed toch een verrassing voor beleggers door een scherpere toon aan te slaan dan verwacht. Ondanks dat de Fed verwacht dat inflatie in 2022 terugvalt naar 2%, is het draagvlak voor twee renteverhogingen in 2023 onder de Fed bestuurders nu breed gedragen. Bij de vorige update werd nog uitgegaan van 2024. Op vrijdag deed Fed bestuurder Bullard er een schepje bovenop door zijn uitspraak over mogelijke renteverhogingen in 2022. Duidelijk is dat de Fed rekening houdt met toegenomen inflatierisico’s. Ondanks pogingen van Powell om het allemaal zachter te laten landen, is het proces van afbouw van de zeer ruimhartige steun hiermee begonnen. Opvallend is vooral hoe de markt hierop reageerde. Anders dan in 2013 met de Taper tantrum van Bernanke, zagen we dat de rentes na een korte stijging alweer snel hun weg naar beneden hervatten en weer terug bij af zijn. Aan de korte kant van de curve stegen de rentes en aan de lange kant daalde de rentes, waarmee de curve per saldo vlakker is dan voor de vergadering.

De lange termijn inflatieverwachtingen zijn gezakt naar het laagste niveau sinds maart van dit jaar. De dollar is met 2% aangesterkt versus de euro en de draai van groei naar value liet een sterke omslag zien. Inmiddels is de eerste renteverhoging in december 2022 ingeprijsd. De grootste verliezers waren dan ook de aandelen die profiteerden van de heropening van de economieën. Aan kop ging de techsector (+2%). Daarmee zinspeelt de markt op tijdelijke inflatiedruk en de terugkeer naar het marktbeeld van voor de pandemie. In augustus, tijdens het Jackson Hole symposium, krijgen we mogelijk meer inzicht in het afbouwschema. Is daarmee het beeld voor de komende periode significant veranderd? De onzekerheid over inflatie en de reactiefunctie van de Fed kan de volatiliteit de komende periode voeden. Dat zien we ook in de risk-off beweging op de aandelenmarkten sinds donderdag. Maar het onderliggende beeld blijft gunstig voor onze risk-on positionering. Met sterk negatieve reële rentes, hoge winst- en dividendgroei dit en volgend jaar, de toename van buybacks, de opleving van de investeringscyclus en meer fusies en overnames is het beeld niet significant veranderd en is er voldoende steun voor de aandelenmarkten.

LT Inflatieverwachtingen en rente VS

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.