Druk op Future of Mobility tijdelijk van aard

21 juni 2021 10:51

De koersen staan wat onder druk bij de voorlopers binnen het thema Future of Mobility dit jaar. Dit komt onder andere door winstnemingen en toegenomen concurrentie vanuit traditionele producenten.

Verzend het artikel per e-mail
Druk op future of mobility tijdelijk van aard

Het jaar 2021 verloopt nog niet zo voorspoedig voor het thema Future of Mobility als vorig jaar toen het thema ruim 40% steeg. Opvallend is dat met name de voorlopers als Nio en Tesla het dit jaar minder doen, terwijl juist de traditionele autoproducenten zoals Volkswagen, Daimler en Ford een inhaalslag maken. De verklaring kan worden gevonden in de draai van groei naar waarde en winstnemingen door de opgelopen waarderingen. Bovendien neemt de concurrentie toe vanuit deze traditionele autoproducenten. Overigens heeft de gehele auto industrie momenteel te maken met een aanhoudend tekort aan chips, wat een druk geeft op de koersen van de gehele autosector. Een recent rapport, uitgebracht door het consultancy bureau AlixPartners, schat het omzetverlies voor de sector dit jaar op 110 miljard dollar. Hoe lang de tekorten aanhouden is onzeker, maar naar verwachting nemen de tekorten geleidelijk af in het derde kwartaal. Ook de productie van de elektrische auto’s heeft te lijden onder de tekorten.

De lange termijn groeivooruitzichten voor de draai naar elektrisch rijden zijn echter niet aangetast. Sterker nog, de ontwikkeling op het gebied van de regelgeving, zoals de Green Deal in Europa en het infrastructuur plan in de VS dragen bij aan een versnelling van de transitie naar elektrisch rijden. De International Energy Agency geeft in hun outlook aan dat achttien van de top twintig autoproducenten wereldwijd aangeeft meer elektrische modellen op de markt te zullen brengen en de productie te verhogen. Er gaat bijna geen week voorbij of er rijdt een nieuw elektrisch model uit de fabriek. Bovendien neemt het netwerk van oplaadpalen toe en dalen de kosten van batterijen sterk. Volgens een onderzoek van UBS wordt kostenpariteit tussen een elektrische auto en traditionele auto gedreven door brandstof in 2024 behaald. Dit zal de definitieve doorbraak betekenen van de elektrische auto. Alleen de schaarste van grondstoffen zoals lithium voor de productie van batterijen kan er voor zorgen dat de daling in de productiekosten vertraagd kunnen worden met hoogstens een paar jaar, maar ook dan zal het een kwestie van tijd zijn voordat de definitieve draai een feit zal zijn.

Het lange-termijnsgroei perspectief voor het Future of mobility thema is ook kwantitatief te staven. Binnen het thema is er niet alleen aandacht voor (traditionele) autoproducenten, maar de gehele keten speelt een rol. Er is ruimte om in toeleveranciers, software en producenten van batterijen te beleggen. De lange termijn verwachte winstgroei ligt momenteel op 15,9%, tegen een groei van 9,1% van de wereldindex. Het mag geen verrassing zijn, dat door de productieproblemen, de verwachte winstgroei voor de komende 12 maanden momenteel marginaal beneden die voor de wereldindex (28,6% versus 25,4%) uitkomt. Ondanks de tijdelijke druk op de koersen is het voorstelbaar dat het thema een inhaalslag kan maken als de productieproblemen wegebben. En voor de lange termijn is het thema Future of Mobility bij uitstek gepositioneerd om te kunnen profiteren van de draai naar duurzaam.

Koersontwikkeling autoproducenten

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.