Beleggingskansen binnen alternatieve energie

21 juni 2021 10:51

Beleggingsfondsen en ETF’s die in alternatieve energie en ecologie beleggen, zien hun koersen dit jaar een stap terugdoen door winstnemingen.

Verzend het artikel per e-mail
beleggingskansen binnen alternatieve energie

Beleggingsfondsen en ETF’s die in alternatieve energie en ecologie beleggen, zien hun koersen dit jaar een stap terugdoen door winstnemingen. Dit geeft deze fondsen de kans om weer even op adem te komen na de sterke stijgingen in de voorgaande periode. De scope van deze fondsen is echter vrij breed. Naast producenten van alternatieve energie waaronder zon, wind, water en aardwarmte, kunnen deze fondsen ook beleggen in de gehele keten, zoals energie-opslagsystemen, batterijen, energienetwerken en –infrastructuur, maar ook in producten van laadpalen en elektrische voertuigen. Een ander segment is technologische innovatie waarbij data intelligent wordt gebruikt om energieverbruik te verminderen. Maar ook slimme steden met duurzame gebouwen en een efficiënt technisch infrastructuur zijn interessante beleggingsgebieden voor de lange termijn. Hierdoor zijn binnen het thema alternatieve energie genoeg interessante beleggingskansen te vinden. Bij fondsen die actief in de gehele keten alternatieve energie beleggen, was al een draai zichtbaar van segmenten die hard zijn opgelopen.

De energietransitie biedt ook kansen om de impact van klimaatrisico’s te verminderen en als bedrijf de ecologische footprint te reduceren. De energietransitie is een langdurige, structurele verandering in ons energiesysteem die de komende dertig jaar en langer zal plaatsvinden. Het momentum wordt daarom ook gebruikt om te analyseren welke bedrijven de winnaars van morgen zijn. Vooral bedrijven die recent sterk zijn gedaald maar interessante groeivooruitzichten hebben en bedrijven met een grote innovatiekracht en oplossingen bieden binnen duurzame energie, blijven in het vizier van fondsbeheerders. Voorbeelden van fondsen met exposure naar duurzame energie zijn ASN Milieu & Waterfonds, BNP Paribas Energy Transition en1895 Thematic Opportunities Fonds.

Beleggingskansen binnen alternatieve energie

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.