Een woud aan initiatieven

28 juni 2021 15:56

Naast klimaatverandering hebben beleggers en financiële instellingen ook steeds meer oog voor het verlies aan biodiversiteit. Dat resulteert in diverse nieuwe initiatieven.

Een woud aan initiatieven

Naast klimaatverandering hebben beleggers ook steeds meer oog voor het verlies aan biodiversiteit. Deze twee onderwerpen zijn moeilijk los van elkaar te zien. Zo leidt ontbossing niet alleen tot biodiversiteitsverlies, maar ook tot opwarming van de aarde. Dat is weer van invloed op ecosystemen wereldwijd. Bedrijven die afhankelijk zijn van zogenoemde ‘ecosysteemdiensten’ zoals (drink)water, de bestuiving van gewassen en toerisme kunnen hierdoor worden geraakt. Biodiversiteitsverlies leidt ook tot risico’s voor financiële instellingen, zo waarschuwde DNB vorig jaar.

De biodiversiteitsconferentie in het Chinese Kunming in oktober dit jaar belooft een belangrijke impuls te vormen in de strijd tegen biodiversiteitsverlies. Maar er is nu al volop beweging. Diverse initiatieven die al succesvol werden ingezet in de strijd tegen klimaatverandering zijn of worden ‘gekopieerd’ en toegepast op het thema biodiversiteit. De Taskforce on Climate-Related Disclosures kent sinds kort bijvoorbeeld een ‘Nature’ variant (TFND). Iets ouder is het Partnership for Biodiversity Accounting Financials (PBAF) dat in de voetsporen trad van PCAF, waar de C staat voor Carbon. De initiatieven moeten onder meer bijdragen aan betere data en impact monitoring van portefeuilles. Ook als het gaat om de dialoog van beleggers met bedrijven lijkt er een kopie in de maak. In navolging van Climate Action 100+, een initiatief waarbij beleggers hun krachten hebben gebundeld in hun dialoog met de grootste uitstoters ter wereld, ligt er nu een plan voor de oprichting van bio-variant Nature Action 100. Een welkom initiatief dat voor meer stroomlijning van de vele losse engagement initiatieven én meer momentum kan zorgen.

Een woud aan initiatieven

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.