Robots op de beurs

28 juni 2021 16:31

De groei van het gebruik van robots vertaalt zich in hogere winsten en goede beursvooruitzichten.

Robots op de beurs

In de industrie, op de werkvloer, in ziekenhuizen en thuis neemt het gebruik van robots snel toe. De groei zal verder doorzetten, omdat robots breed inzetbaar zijn en de terugverdientijd voor niet-industriële robots kort is geworden. De vergrijzing leidt tot meer inzet van robots op de werkvloer en in de verpleging. Vanuit milieuoverwegingen bewijzen robots hun waarde omdat zij verspilling tegen kunnen gaan door de producten vooraf beter op maat te maken. Met de vlucht naar thuisbezorging, die door Corona is versneld, zullen bezorgrobots een snelle groei door kunnen maken. Zij kunnen de kosten van het laatste deel van de thuisbezorging volgens McKinsey met 40% reduceren.

Deze trends maken van robotisering een populair thema. Om belegbaar te blijven neemt de weging naar large caps in de robotindices toe en wordt het thema vaak wat breder genomen, zoals toevoeging van kunstmatige intelligentie (KI). De technologische ontwikkelingen gaan snel waardoor de mogelijkheden voor KI enorm zijn. KI is bovendien veel minder cyclisch dan de markt voor industriële robots. Maar ook de vooruitzichten voor robots voor de industrie zijn gunstig door de verwachte inhaalvraag. Vorig jaar lag het rendement van robotaandelen boven de 40% en het thema bleef daarmee de wereldindex ruim voor. Daardoor liepen de koers-winst verhoudingen op tot ruim 30. Dit jaar bleef de robotindex even achter. Maar de omzetgroei en marges van robotproducenten blijven hoog en met de verhoging van de winsttaxaties neemt het waarderingsverschil met de wereldindex af en zijn de robotaandelen de laatste twee maanden weer koploper.

Robots op de beurs

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.