Inflatiebeeld bepalend voor relatie aandelen en obligaties

28 juni 2021 16:31

Indien correlaties tussen aandelen en obligaties oploopt, kan er minder ruimte ontstaan om risico te nemen in portefeuilles. Dit betekent niet dat obligaties geen rol meer in portefeuille kunnen vervullen.

Inflatiebeeld bepalend voor relatie aandelen en obligaties

De beschermende werking van obligaties staat steeds vaker ter discussie vanwege de lange periode van aanhoudende negatieve rentes. Een andere ontwikkeling die in dit kader belangrijk is, is de correlatie tussen aandelen en obligaties. Lagere rendementsvooruitzichten en minder diversificatie betekenen namelijk dat het risico van gemengde portefeuilles toeneemt. Andersom betekent een negatieve correlatie juist dat er meer ruimte blijft om aandelenrisico te nemen en daarmee dat het rendementsperspectief van gemengde portefeuilles op peil blijft. Dat de correlatie tussen aandelen en obligaties niet altijd negatief is, is niet nieuw. In de afgelopen decennia waren er vaker periodes met afwisselend positieve en negatieve correlaties. Zo was de periode 1960 tot 2000 er een met een positieve correlatie. De periode 2000 tot en met 2021 kende per saldo een negatieve correlatie, met uiteraard tussentijdse schommelingen.

Veranderingen in correlatieregimes zijn afhankelijk van veranderingen in economische regimes. De belangrijkste is of we in de komende periode te maken krijgen met structureel hogere inflatie. Lange periodes waarin deflatoire krachten de boventoon voeren, lijken gepaard te gaan met negatieve correlaties en periodes met inflatoire krachten juist met positieve correlaties. Hoewel tijdelijke factoren de inflatiecijfers vertekenen, zijn er onderliggend ook veranderingen opgetreden de afgelopen tijd. Een voorbeeld van een belangrijke omslag is die naar een verruimend overheidsbeleid, terwijl er sprake blijft van een accomoderend monetair beleid. De pandemie heeft het denken over schuld veranderd. De lage rente aan de ene kant en de mogelijkheden van digitalisering en verduurzaming voor de economie aan de andere kant, staan prominenter op het netvlies van beleidsmakers. Een ander voorbeeld is dat de pandemie het nut van robuustere toeleveringsketens heeft benadrukt en het conflict met China heeft technologische autonomie hoog op de agenda gezet. Allemaal zaken die in de marge prijsopdrijvend werken. Het risico op inflatie is daarmee toegenomen.

Indien de correlaties tussen aandelen en obligaties hierdoor oploopt, kan er minder ruimte ontstaan om risico te nemen in portefeuilles met een beperkt risicobudget. Dit betekent echter niet dat obligaties geen rol meer in portefeuille kunnen vervullen. Het vergt wel een actieve benadering in de obligatieportefeuille om de impact te verzachten. Een belangrijke beslissing die we geruime tijd geleden hebben doorgevoerd en voorlopig handhaven, is de shift van Europese obligaties naar global bonds. Dit biedt niet alleen een iets beter rendementsperspectief, het biedt ook meer diversificatievoordelen. In het geval van risk-off scenario’s bieden Amerikaanse staatsobligaties meer buffer. Hetzelfde geldt voor Aziatische obligaties, met een prominente rol voor Chinese staatsobligaties. Die hebben een lage correlatie met obligaties van de ontwikkelende markten en wereldwijde aandelen.

Inflatiebeeld bepalend voor relatie aandelen en obligaties

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.