Tijdelijke effecten verstoren inflatiebeeld

14 juni 2021 16:31

De inflatie loopt overal op. Dit betekent echter niet meteen dat de periode van structureel hogere inflatie en daarmee verkrappend monetair beleid nabij is.

Tijdelijke effecten verstoren inflatiebeeld

De inflatie loopt overal op. Dit betekent echter niet meteen dat de periode van structureel hogere inflatie en daarmee verkrappend monetair beleid nabij is. Vooralsnog zien we vooral dat inflatie vanwege de heropening van economieën, tekorten in de aanvoerketens en overheidsstimuleringen volatiel blijft met in ieder geval tijdelijke opwaartse druk op prijzen. De opvatting onder centrale bankiers is dat inflatie tijdelijk van aard is, hoewel de kanttekening wordt gemaakt dat de onzekerheid over de verwachte inflatie is toegenomen. Die onzekerheid zien we terug op de ontwikkeling van de langetermijninflatieverwachtingen, die sinds medio vorig jaar in rap tempo zijn gestegen.

Sinds halverwege mei lijkt de rek uit deze stijging. De verwachtingen onder centrale bankiers in de VS en de eurozone worden daarmee gedeeld door de obligatiemarkten. Dat hoger dan verwachte inflatiecijfers niet meer leiden tot hogere rentes is hier ook een uiting van. Vorige week kwam het inflatiecijfer in de VS uit op 5%. Een derde hiervan was te wijten aan de forse stijging van de prijzen van tweedehands auto’s, die door tekorten in trek zijn. Verder droegen de stijging van hotelprijzen, vliegtickets en andere tijdelijke invloeden bij. Tezamen voor meer dan 50%. Een teken dat de heropening van de economieën het inflatiebeeld vertekent. Voorlopig betekent dit dat we een afwachtende houding van centrale bankiers kunnen verwachten. Niet alleen van de ECB die de tijd neemt, maar ook de Fed die later deze week van zich laat horen. Zolang de werkloosheid op een hoog niveau blijft en tijdelijke factoren het inflatiebeeld verstoren, zullen centrale bankiers eerder te laat dan te vroeg zijn met afbouwen van monetaire steun. Dit beleid legt een vloer onder de waardering van aandelen, die nog geruime tijd hoog kunnen blijven.

Tijdelijke effecten verstoren inflatiebeeld

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.