Eind juni beweging in Japanse aandelen?

14 juni 2021 16:31

Na de euforie van het bereiken van 30-jarige records voor de Nikkei in maart dit jaar blijft de Japanse aandelenmarkt achter bij de meeste andere beurzen.

Eind juni beweging in Japanse aandelen?

Na de euforie van het bereiken van 30-jarige records voor de Nikkei in maart dit jaar blijft de Japanse aandelenmarkt achter bij de meeste andere beurzen. Vooral ondernemingen in de gezondheidszorg, industrie en technologie blijven achter. Japanse aandelen hebben het stempel dat ze altijd teleurstellen, maar dat blijkt niet uit de cijfers. Over de afgelopen tien jaar blijft Japan Europa en de opkomende markten ruim voor. Ook de winstgroei is over die tien jaar hoger dan die twee regio’s.

Hervormingen in beleid en openheid van bestuur dragen daar aan bij. Deze maand kunnen Japanse ondernemingen verder bewijs leveren dat zij serieus werk maken van een efficiencyslag en focus op aandeelhouderswaarde. Eind juni vinden aandeelhoudersvergaderingen (AvA) plaats. De spreiding over tien dagen is al een grote verbetering ten opzichte van de jaren ervoor. Volgend jaar wordt de beursindeling veranderd en kunnen alleen ondernemingen die weinig kleine belangen in andere Japanse ondernemingen hebben en meerdere externe commissarissen tot de Prime Market behoren. Daarnaast pleit het ministerie van economische zaken voor fusies, omdat veel industriële bedrijven een zwakke concurrentiepositie hebben.

De overnamestrijd rond Toshiba en het schandaal daar omheen, waarbij het management en de overheid aandeelhouders onder druk zetten om tegen de overname te stemmen, kunnen de markt verder openbreken. Een andere impuls kan komen vanuit de door de coronacrisis noodzakelijke digitalisering, waarbij de achterlopende detailhandel en het betalingsverkeer zijn opgeschud. De waarderingen van Japanse aandelen zijn laag. Waarde-aandelen hebben een inhaalslag gemaakt, maar nog altijd noteert zo’n 40% van de Japanse aandelen onder boekwaarde tegenover 14% in Europa en 6% in de VS.

Eind juni beweging in Japanse aandelen?

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.