Fundament onder aandelenmarkten blijft sterk

31 mei 2021 16:31

Sinds april zitten aandelen in een consolidatiefase, wachtend op een nieuwe katalysator. Die kan komen uit de hoek van aanhoudende solide bedrijfswinsten gedreven door heropening van de economieën, dividendgroei, terugkoop van aandelen en meer fusies en overnames.

Verzend het artikel per e-mail
Fundament onder aandelenmarkten blijft sterk

Sinds april zitten aandelen in een consolidatiefase, wachtend op een nieuwe katalysator. Die kan komen uit de hoek van aanhoudende solide bedrijfswinsten gedreven door heropening van de economieën, dividendgroei, terugkoop van aandelen en meer fusies en overnames. Het rendement in het tweede kwartaal bedraagt voor aandelen per saldo 2,2%, tegen -0,8% voor de Europese obligatiebenchmark. Daarmee kijken aandelenbeleggers sinds begin dit jaar aan tegen een rendement van ruim 11%, terwijl Europese obligaties een verlies laten zien van 2,7%. Ook na de stevige prestatie van aandelen blijft het fundament onder de aandelenmarkten goed. Met de stijgende vaccinatiegraden in de wereld is het moment waarop het herstel van de wereldeconomie op volle kracht komt nabij. Vanwege de aanstaande heropening van de economieën zal de opleving van de dienstensector aansluiten bij die van de maakindustrie. In de fase van de economische cyclus die dan aanbreekt, zal naar verwachting sprake zijn van een langere periode met bovengemiddelde groei, geholpen door de sterke financiële positie van consumenten en de opleving van de animal spirits, wat goed tot uiting komt in de groei van de bedrijfsinvesteringen, terugkoop van aandelen en meer fusies en overnames.

De stimulans van overheden en centrale banken speelt hierbij uiteraard een belangrijke rol. De vrees voor een mogelijk einde van de ruimhartige liquiditeits¬omgeving vanwege hogere inflatie, is voorbarig. Niet alleen zijn centrale bankiers ervan overtuigd dat inflatie vooral door tijdelijke factoren wordt gedreven, ze zijn er ook van overtuigd dat een periode van hogere inflatie niet per se nadelig uitpakt en derhalve bestreden moet worden. Zowel bij de Fed als de ECB is de tolerantiegrens voor inflatie hoger dan bij eerdere herstelperiodes. Het economische momentum zal voorlopig dan ook sterk blijven en aandelen kunnen hierdoor steun krijgen van het winstmomentum dat hiervan profiteert. Het winstmomentum van de MSCI AC World Index staat nu op het hoogste niveau sinds de Grote Financiële Crisis. Anders dan in voorgaande periodes is het resultatenseizoen in het eerste kwartaal voor analisten geen reden geweest voor neerwaartse bijstellingen. Integendeel, vanwege de sterke prestaties van ondernemingen in de VS en Europa zijn die verhoogd. De verdere stijging van de rente, mits in een gematigd tempo is, hiermee dan ook voorlopig geen gevaar voor de aandelen-markten.

Naarmate het economisch herstel vordert en krachtig blijkt, zullen centrale bankiers meer voor de afbouw van de noodsteun kiezen. De discussie over het temperen van obligatie-aankopen kan voor hogere volatiliteit zorgen, maar dit betekent niet dat de liquiditeitscondities zodanig worden dat de spreads op bedrijfsobligaties de nominale economische groei snel zullen overstijgen. Een belangrijke kanttekening vormt de hoge waardering van aandelen. Deze zet een rem op de hoogte van aandelenrendementen, maar die blijven in vergelijking met het rendement van obligaties meer dan solide.

Fundament onder aandelenmarkten blijft sterk

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.