Investeringscyclus geeft extra impuls aan economie

31 mei 2021 16:31

Het is opvallend hoe sterk het huidige economisch herstel contrasteert met het herstel van na de financiële crisis. Dat is niet alleen zichtbaar in het monetair beleid en het begrotingsbeleid dat substantieel ruimer is.

Verzend het artikel per e-mail
Investeringscyclus geeft extra impuls aan economie

Het is opvallend hoe sterk het huidige economisch herstel contrasteert met het herstel van na de financiële crisis. Dat is niet alleen zichtbaar in het monetair beleid en het begrotingsbeleid dat substantieel ruimer is. Dat betekent dat de consumentenbestedingen een grote impuls krijgen door de heropening terwijl de spaarquotes torenhoog zijn. Dat verschilt sterk met elke vorige cyclus toen de consument juist flink uit zijn spaar-middelen moest putten. Maar het meest opmerkelijke verschil met de vorige cyclus is zichtbaar bij de bedrijven. Zij tonen duidelijk vertrouwen in het komende herstel. Het aandeel investeringen in de economie is met ruim 18,5% in de VS nog niet eerder zo hoog geweest, terwijl de investeringen na de vorige recessie bleven dalen tot in 2010.

In tegenstelling tot de neerwaartse trend na de financiële crisis, vertoont de investeringscyclus nu een extra versnelling terwijl de economie uit de recessie komt. Dat is niet alleen in de VS het geval. Morgan Stanley verwacht zelfs dat de investeringen wereldwijd eind volgend jaar 21% hoger zullen staan dan voor de pandemie. Dat zou ongekend snel zijn: het duurde tien jaar in de vorige cyclus om op dat niveau te komen. Eerdere perioden met sterk toe-nemende bedrijfsinvesteringen zoals in de periode 1992-2000 leidden tot een sterke toename van de productiviteit. Het geeft vertrouwen in de toekomstige economische groei en betekent waarschijnlijk dat verhalen over langdurige stagnatie naar de achtergrond zullen verdwijnen. Als de productiviteit hierdoor inderdaad weer duidelijk gaat toenemen, is de economie ook beter bestand tegen de stijgende kostenontwikkeling.

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.