Aandelenruil uit Azië naar westerse markten

5 juli 2021 15:56

Politieke onzekerheden zorgen voor wat tegenwind voor Azië ex Japan, terwijl westerse landen nu pas hun inhaalslag doormaken na de langdurige lockdowns.

Verzend het artikel per e-mail
Aandelenruil uit Azië naar westerse markten

Azië is een groeimarkt bij uitstek. Toenemende welvaart en een spilpositie in technologie maakt van de regio een aantrekkelijke belegging. Sinds februari blijft de regio achter en wij verwachten dat dit nog kan aanhouden, zodat we onze posities in de regio terugbrengen en die van de VS en Global Brands verhogen. Azië kwam snel uit de Covid-crisis, maar wordt nu ingehaald door de westerse landen die enorm stimulerende maatregelen nemen om de coronacrisis te overwinnen. De steun van overheden en centrale banken in Azië is fors lager dan in andere regio’s. China beperkt de ruimte om krediet te verlenen, om de schuldposities enigszins onder controle te houden. Dit zal de economische groei vertragen op een moment dat de winstmarges van Aziatische bedrijven onder druk staan door hogere grondstofprijzen en stijgende lonen.

Belangrijk punt van zorg zijn de politieke onzekerheden. De spanningen tussen China enerzijds en Hongkong, Taiwan, Australië en de VS anderzijds zijn groot. Chinese bedrijven worden gehinderd door de Amerikaanse zwarte lijst, waardoor zij minder kunnen produceren en exporteren. Daar bovenop komen maatregelen vanuit de eigen overheid, die bedrijven in de technologie- en de financiële sector hard aanpakt waardoor de winstgroei duidelijk kan verminderen. Amerikaanse bedrijven en westerse bedrijven met sterke merknamen daarentegen kunnen de komende periode juist beter blijven presteren. Het economische herstel na de lockdowns is krachtig en zal nog doorzetten, wat de omzet- en winstgroei hoog houdt en zal leiden tot hervatting of verhoging van de dividenduitkeringen of inkoop van eigen aandelen.

Azie blijft sinds februari wat achter

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.