Strategische review verandert weinig op korte termijn

12 juli 2021 16:13

De uitkomst van de review verandert op dit moment niets aan het feit dat de ECB in de komende jaren een accommoderend beleid zal blijven voeren.

Verzend het artikel per e-mail
Strategische review verandert weinig op korte termijn

Met de strategische review heeft de ECB de maatregelen van afgelopen jaren in feite geformaliseerd als integraal onderdeel van het monetaire beleid. De uitkomst van de review verandert op dit moment niets aan het feit dat de ECB in de komende jaren een accommoderend beleid zal blijven voeren. Zoals verwacht hanteert de ECB voortaan een symmetrische inflatiedoelstelling van 2% voor de middellange termijn. De belangrijkste implicatie hiervan is dat de ECB periodes van inflatie boven de 2% kan tolereren onder bepaalde omstandigheden, zoals de periode waarin we nu verkeren.

Verder blijft de ECB zich baseren op de Europese geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP), maar gaat wel meer rekening houden met de kosten van huisvesting. De stijging van de huizenprijzen wordt hierin nog niet meegenomen, totdat de HICP dit expliciet gaat meenemen. Effect op HCIP zal beperkt zijn, maar voor de toekomst zou de ECB daardoor eerder in actie kunnen komen. Ook gaat de ECB klimaatrisico’s explicieter meenemen in haar beleid. Hoe precies wordt in de komende tijd uitgewerkt. Maar de uitwerking van de klimaatfocus is dat er in de toekomst meer groene obligaties onder de aankoopprogramma’s kunnen worden aangekocht. Ook wordt bij de waardering van het onderpand van commerciële banken rekening gehouden met klimaatrisico’s. Een gevolg hiervan is dat de waarderingsverschillen tussen groene en niet-groene obligaties gaan uitlopen. Tegelijkertijd kan de ECB echter niet te snel van stapel lopen met haar groene ambities. Daarvoor is de markt op dit moment te klein. Bij de volgende rentevergadering van 22 juli zullen we zien hoe de nieuwe strategische richting in de praktijk uitpakt.

Voor de markten heeft de uitkomst van de strategische review in ieder geval geen grote impact gehad. Sinds mei van dit jaar laten de (reële) rentes een neerwaartse ontwikkeling zien, waarbij afgelopen week de rente verder daalde. Vooral de zorgen over de opkomst van de deltavariant en de negatieve invloed op de groei die hiervan uitgaat, hebben hiervoor gezorgd. De inflatieverwachtingen in Europa zijn hierbij op peil gebleven, wat aangeeft dat de inflatierisico’s door de markt niet per se lager worden ingeschat dan eerder in het jaar. De negatieve macro-financiële effecten van de pandemie zijn tegelijkertijd kleiner geworden. En dat betekent dat in de komende kwartalen ruimte ontstaat om de noodsteun te verminderen. Daarbij zal vanwege de verscherpte focus van de ECB op financiële stabiliteit de afbouw deels gecompenseerd worden met het bestaande opkoopprogramma (APP). Bovendien kan de ECB altijd weer tot extra maatregelen overgaan, mocht dat nodig zijn. Met deze ECB steun blijft onze overweging voor aandelen positief beïnvloed worden door de factor liquiditeit, al wordt in de komende tijd de steun mogelijk in de marge iets minder ruim.

10-jaars rente verder onder druk

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.