Hoge aandelenrendementen, maar waarderingen dalen

12 juli 2021 16:22

Na een recessie zijn de winsten op een dieptepunt beland en de waarderingen hoog. Met de hoge winstgroei die na de recessie volgt, dalen de koers-winstverhoudingen snel en fors.

Verzend het artikel per e-mail
Hoge aandelenrendementen, maar waarderingen dalen

Ondanks de hoge aandelenrendementen dit jaar, dalen de waarderingen. En dat is volledig toe te schrijven aan de sterke winstgroei. Waarderingen nemen in bepaalde perioden toe- of af. Wanneer een recessieperiode wordt verlaten staan de winsten op dieptepunten en zijn de waarderingen hoog. Als de winst dan fors toeneemt, komen de waarderingen lager uit. Dit jaar staan Amerikaanse en Europese aandelen op rendementen in euro’s van 21% en 17%, maar dalen de waarderingen zo’n 6%. De winstgroei van 24% voor Japanse aandelen wordt nauwelijks beloond zodat de waarderingen met 13% afnemen. Vorig jaar waren de rendementen volledig gebaseerd op oplopende waarderingen, terwijl de winstbijdrage negatief was.

Met een koers-winstverhouding van 21,3 voor Amerikaanse aandelen en 16,3 voor Europa blijven de waarderingen nog aan de hoge kant, maar deze zijn door de verwachte winstgroei en lage rente gerechtvaardigd. Analisten hebben hun winsttaxaties voor 2021 sinds begin dit jaar met meer dan 10% verhoogd. Gegeven de steun die uit de winstgroei wordt verkregen is het net gestarte resultatenseizoen belangrijk voor de verdere trend op de beurzen. De verwachte winstgroei voor Amerikaanse bedrijven bedraagt ruim 60% vergeleken met het tweede kwartaal van vorig jaar. En dat kan overschreden worden omdat de hoge economische groei tot een hoge omzetgroei leidt en een versnelling van de winstgroei. Met name de sectoren energie, basismaterialen en consument cyclisch kunnen een positieve draai laten zien. Voor de aandelen komt verdere steun uit de dividendtoename en inkoop van eigen aandelen.

Winstgroei levert rendement

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.