EM small caps goed op stoom

12 juli 2021 16:17

De groei kan vertrekken aantrekken. De waardering van EM small caps met een koers-winstverhouding van 14 laag. Een bovengemiddeld rendement in de komende kwartalen is dus goed mogelijk ondanks de recente koersstijging van de small caps uit de opkomende markten.

Verzend het artikel per e-mail
EM small caps goed op stoom

EM small caps profiteren sterk van de inhaalvraag door het wereldwijde economische herstel en de grote vraag naar grondstoffen en industriële goederen. Geen wonder dat ze dit jaar goed op stoom zijn door de relatief grote weging in de cyclische sectoren industrie (15%), basismaterialen (12%) en cyclische consumenten goederen (12%). De koers van de MSCI EM Small Caps index is dit jaar alleen al 22% gestegen in Amerikaanse dollars., wat beduidend hoger is dan de wereldindex. Ook de brede opkomende markt index (MSCI EM) blijft fors achter bij de small caps. Dit is te verklaren door het grote gewicht van China, bijna 40%, waar de techreuzen onder druk staan door strengere regelgeving rond dataverzameling. Taiwan, Zuid-Korea en India zijn de zwaargewichten binnen de MSCI Small cap index, gevolgd door China en Brazilië.

De groei begint aan te trekken en het vaccinatietempo gaat omhoog. De OESO verwacht dat de groei van het bbp van opkomende markten in het vierde kwartaal van 2021 4,5% hoger zal zijn dan voor de pandemie, wat bijna 3% hoger is dan een half jaar geleden werd verwacht. Door de lage groeiverwachtingen in bepaalde landen zijn daarnaast nog positieve bijstellingen van de groei mogelijk. Een risico voor het groeiperspectief zijn nieuwe coronavarianten, want door de lage vaccinatiegraad blijven opkomende markten kwetsbaar. De waardering van EM small caps is met een koers-winstverhouding van 14 laag en het dividendrendement van 2% is concurrerend met dat van de wereldindex. Een bovengemiddeld rendement in de komende kwartalen is dus goed mogelijk ondanks de recente koersstijging van EM small caps.

Sterke koersontwikkeling EM small caps

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.