Beleggers bezorgd over ‘facial recognition’

19 juli 2021 14:49

Beleggers maken zich zorgen over mogelijke schendingen van de mensenrechten bij de inzet van gezichtsherkenningstechnieken. Een aantal van hen heeft zich verenigd en wil daar het gesprek over aangaan met betrokken bedrijven. Robeco is al, namens de 1895 fondsen, actief op dit vlak en neemt deel aan het initiatief.

Beleggers bezorgd over ‘facial recognition’

Beleggers maken zich zorgen over mogelijke schendingen van de mensenrechten bij de inzet van gezichtsherkenningstechnieken. Een aantal van hen heeft zich verenigd en wil daar nu actief het gesprek over aangaan met betrokken bedrijven.

Een identiteitscheck op de luchthaven. Je mobiele telefoon of een app ontgrendelen door naar het scherm te kijken. Gezichtsherkenningstechnieken (GHT) worden steeds meer gebruikt, onder meer als gevolg van de snelle opkomst van bewakingscamera’s. GHT hebben evidente voordelen bij het opsporen van criminelen, beveiliging van personen of transacties, of het stellen van medische diagnoses. Maar deze technieken zorgen ook voor een toenemend gevoel van onbehagen, want wat gebeurt er eigenlijk allemaal met de verzamelde informatie? Wat als GHT worden ingezet om demonstranten op te pakken of om minderheden te onderdrukken? Misbruik en schending van de mensenrechten liggen op de loer als toestemming voor of controle op het gebruik ontbreken. Bovendien zijn GHT niet foutloos - denk aan biases naar gender en etniciteit - wat kan leiden tot onjuiste identificaties of onterechte arrestaties. Dat GHT niet feilloos zijn, werd drie jaar geleden pijnlijk duidelijk uit een test van een Amerikaanse NGO. De American Civil Liberties Union vergeleek met behulp van Amazon’s gezichtsherkenningstechnologie ’Rekognition’ foto’s van members of Congress met een database van politiefoto’s. Dat resulteerde in 28 incorrecte matches waarbij mensen werden gekoppeld aan een misdaad die ze niet hadden begaan.

Naast mensenrechtenschendingen kan de inzet van GHT leiden tot reputatieschade en financiële risico’s voor bedrijven. Zo trof Facebook dit jaar een schikking voor het overtreden van de privacywetgeving in de Amerikaanse staat Illinois als gevolg van het gebruik van GHT. Met de schikking was een bedrag van 650 miljoen dollar gemoeid.

Genoeg redenen dus voor een groep van (initieel) 50 beleggers om zich te verenigen rond het thema onder aanvoering van Candriam. De beleggers, waaronder ook Robeco, NN IP, BMO, Degroof Petercam en Aviva, beheren samen 4,5 biljoen USD. Vanaf dit najaar gaan zij de dialoog aan met een aantal relevante bedrijven over hun mensenrechten- en customer due diligence beleid met betrekking tot het gebruik van GHT.

Het thema is niet nieuw voor beleggers. Amazon bijvoorbeeld heeft al een paar jaar te maken met aandeelhoudersresoluties (door beleggers ingediende agendapunten) op het vlak van GHT. Dit jaar zelfs twee. Een van de resoluties vroeg om een onafhankelijk rapport naar de customer due diligence (klantonderzoek) van Amazon om te kijken of de verkoop van bepaalde producten (waaronder Rekognition) leidt tot mensenrechtenschendingen. Het voorstel haalde 35 procent van de stemmen. Daarmee is een belangrijk signaal afgegeven aan het management. Robeco, die namens Rabobank invulling geeft aan het actief eigenaarschap voor de beheerportefeuilles, was actief betrokken bij het indienen van deze resolutie.

Beleggers bezorgd over ‘facial recognition’

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.