Koersdaling duurzame energie ondanks klimaatinitiatieven

19 juli 2021 14:53

De vooruitzichten voor duurzame energie zijn voor de lange termijn gunstig. Op korte termijn kan margedruk door hogere grondstofprijzen de koersen drukken.

Koersdaling duurzame energie ondanks klimaatinitiatieven

Met het ‘fit for 55’ plan van de Europese Commissie dat in 2030 moet zorgen voor een carbonreductie van 55% zal de vraag naar duurzame energie voorlopig hoog blijven en zelfs versnellen. Ook de coronasteunpakketten zorgen voor veel duurzame initiatieven. Of de aandelen van duurzame energieproducenten daardoor een hoog rendement zullen realiseren, is altijd maar de vraag. Dit jaar prijkt er voor duurzame energie ondanks de groeiperspectieven een verlies van ruim 13% op de borden, versus een winst van 17% voor de wereldindex. Dit komt wel na een rendement van 91% in 2020. Veel producenten van duurzame energie zijn sinds 2017 winstgevend. Zonder subsidies zijn zonne-, wind- en hydro-energie daardoor in twee derde van de wereld al concurrerend met fossiele brandstoffen.

Maar een deel van de sector is nog verlieslatend als gevolg van nieuwe technologieën die zich nog moeten bewijzen. Dit jaar ondervindt de sector hinder van hogere grondstofprijzen, zoals voor lithium (+73%), kobalt (+64%) en koper (23%) en van tekorten in onderdelen. Sommige producenten kunnen niet meteen de contractprijzen aanpassen. Siemens Gamesa Renewable Energy kwam daardoor met een winstwaarschuwing en de koers daalde maar liefst 15% op één dag. Op langere termijn zijn de vooruitzichten echter gunstig door een hoge omzetgroei en technologische verbeteringen die tot verdere kostenbesparingen zullen leiden. Daardoor kan naast het duurzame aspect ook een economisch aspect aan het gebruik van duurzame energie worden gekoppeld. Dat speelt de alternatieve energiesector verder in de kaart.

Koersdaling duurzame energie ondanks klimaatinitiatieven

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.