Diversiteit en inclusie winnen terrein bij beleggen

26 juli 2021 11:16

Het aanbod van beleggingsproducten dat belegt in diversiteit en inclusie neemt toe. Als belegger kun je echter meer impact maken met actief eigenaarschap.

Verzend het artikel per e-mail
Diversiteit en inclusie winnen terrein bij beleggen

Naast alle aandacht voor klimaatrisico’s bij beleggen, is er ook steeds meer belangstelling voor een andere trend namelijk het onderwerp diversiteit en inclusie. Zo werd recent bekend dat UBS een fonds opzet dat in hedge fondsstrategieën belegt, geleid door vrouwen. En ook collega asset managers bieden meer producten op dit gebied aan, enerzijds omdat studies aantonen dat diverse teams betere rendementscijfers behalen, maar ook vanwege de sociale maatschappelijke druk en overheidsmaatregelen die vragen om meer diversiteit in het bestuur van bedrijven.

Een aantal ETF’s belegt al langer in dit thema. Het nadeel van deze ETF’s is dat ze in bedrijven beleggen die al een goed divers bestuur hebben. Bovendien kunnen ETF’s de effecten uitlenen waardoor deze niet altijd beschikbaar zijn om te stemmen voor belangrijke besluiten op een aandeelhoudersvergadering. Besluiten die gaan over verbeteringen van het sociale beleid en bestuur van een onderneming. Als belegger kun je ook bijdragen aan een meer divers en inclusiever beleid bij bedrijven door in bedrijven te beleggen waar verbeteringen nodig zijn en daar vervolgens met deze bedrijven over in gesprek te gaan. Door actief gebruik te maken van het stemrecht kun je als belegger voorstellen direct onder de aandacht van het bestuur brengen en besluiten afdwingen. In de 1895-beleggingsfondsen wordt actief gekeken naar het beloningsbeleid en samenstelling van het bestuur en waar nodig voorstellen gedaan voor verbeteringen. Maar ook bij andere fondsen heeft dit onderwerp de aandacht. Hiermee kun je als belegger verandering in gang zetten, meer impact maken en gelijktijdig een bijdrage leveren aan het duurzame ontwikkelingsdoel nummer 5: Gendergelijkheid van de VN.

Diversiteit en inclusie winnen terrein bij beleggen

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.