Fit for 55

26 juli 2021 11:58

Onder deze noemer heeft de Europese Commissie onlangs een set aan aangescherpte klimaatplannen gepresenteerd die moeten leiden tot een 55 procent lagere uitstoot van broeikasgassen in 2030. Om dat te bereiken bepleit de Europese Commissie een bredere beprijzing van CO2-uitstoot, voor steeds meer onderdelen van de economie. Dat is een factor voor beleggers om rekening mee te houden.

Fit for 55

Onder deze noemer heeft de Europese Commissie onlangs een set aan aangescherpte klimaatplannen gepresenteerd die moeten leiden tot een 55 procent lagere uitstoot van broeikasgassen in 2030. Om dat te bereiken bepleit de Europese Commissie een bredere beprijzing van CO2-uitstoot, voor steeds meer onderdelen van de economie. Het zijn nog plannen, maar de trend in wet- en regelgeving is onmiskenbaar. Dat is een factor voor beleggers om rekening mee te houden. Want als bedrijven hier niet snel genoeg op inspelen - door hun productieprocessen of productenpalet aan te passen - kan dat gevolgen hebben voor hun winstgevendheid of zelfs bestaansrecht. Naast deze transitierisico’s zijn er ook fysieke risico’s die samen hangen met klimaatverandering. Foxconn, een leverancier van Apple, ontsnapte recent nog aan een ramp als gevolg van de zware overstromingen in Zhengzhou. In die Chinese stad staat de fabriek waar de meeste iPhones worden geproduceerd.

Rabobank houdt in zijn beheerportefeuilles - die bestaan uit 1895 mandaatfondsen - nadrukkelijk rekening met klimaatrisico’s. Zo heeft een aantal 1895 fondsen de expliciete doelstelling om dertig procent minder CO2-intensief te zijn dan de benchmark. Daar wordt de portefeuille dus actief op gestuurd; sommige bedrijven worden overwogen en andere bedrijven (de meest vervuilende) worden onderwogen. Verder kennen alle 1895 fondsen een uitsluitingsbeleid voor bedrijven die sterk betrokken zijn bij thermische kolen en teerzandolie omdat dat zeer vervuilende fossiele brandstoffen zijn. Deze CO2-doelstellingen en uitsluitingen zijn dynamisch; Rabobank wordt steeds strenger door de ambities verder op te schroeven. Wat dit jaar nog goed genoeg is, is dat volgend jaar niet meer.

Ten slotte, is er expliciet aandacht voor klimaatverandering in de wijze waarop er invulling wordt gegeven aan het actief eigenaarschap voor de 1895 fondsen. Samen met haar partner voor actief eigenaarschap, Robeco, bekijkt Rabobank waar het engagement kan worden aangescherpt om de impact van klimaatrisico’s onder de aandacht te brengen van specifieke sectoren en bedrijven. En ondersteunt Rabobank de initiatieven die Robeco onderneemt op dit vlak. Zo heeft Robeco samen met andere beleggers een klimaatexpert als bestuurder voorgedragen bij energiereus Enel. Deze inmiddels aangenomen bestuurder brengt de nodige kennis naar de directietafel. Zo kun je als aandeelhouder invloed uitoefenen op de toekomstige koers van een bedrijf. Naast het beperken van risico’s creëert de bestrijding van klimaatverandering ook kansen. Rabobank biedt tevens een beheerpropositie aan waarin met behulp van duurzame thema’s een extra accent wordt gezet in de portefeuille door specifiek te beleggen in bedrijven die gespecialiseerd zijn in het leveren van duurzame producten en diensten. Die dus als geen ander kunnen profiteren van de benodigde investeringen die nodig zijn om de energietransitie te doen slagen.

Fit for 55

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.