De Noordelijke Zeevaartroute

28 juli 2021 16:40

Het gaat slecht met het ijs op de Noordpool, waardoor een nieuwe zeevaartroute ontstaat. De maritieme sector staat voor vele uitdagingen, zoals CO2-beprijzing. Daarnaast is het een sector met veel onzekere factoren, zoals geopolitiek.

Door het smeltende ijs in de Arctische Oceaan, ook wel Noordelijke IJszee genoemd, is een nieuwe Euraziatische zeehandelsroute ontstaan: de Noordelijke Zeeroute. Waar nu de handel via de onderkant van Azië verloopt, zou dit in het vervolg kunnen via de bovenkant, namelijk via de Beringstraat. De schepen moeten dan wel door Russische wateren.

Momenteel gaat een tocht met een tanker van Rotterdam naar Japan via het Suezkanaal en duurt 30 dagen. De Noordelijke Zeeroute, via de Beringstraat, zou een grote besparing opleveren van 12 transportdagen. De route is momenteel echter 6 weken per jaar ijsvrij. Dit zou meer kunnen worden, gezien het tempo waarmee de wereld opwarmt en ijs wegsmelt.

Frans Timmermans is duidelijk in zijn ‘Fit for 55’-programma. Naast de zware industrie, zal nu ook de Europese maritieme sector een prijs moeten betalen voor CO2-uitstoot van haar grootste tankers. Wrang genoeg leidt klimaatverandering tot een nieuwe zeeroute die de CO2-uitstoot significant kan verminderen.

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.