Obligatiemarkt in rustiger vaarwater

2 augustus 2021 13:33

De rust op de obligatiemarkt is weergekeerd, nu beleggers erop vertrouwen dat de centrale banken het beleid ruim houden zonder de inflatierisico’s uit het oog te verliezen.

Obligatiemarkt in rustiger vaarwater

De obligatiemarkt is optimistisch dat de centrale banken geen vergissing maken in het monetaire beleid. Ondanks de hoog opgelopen en breed uitgemeten inflatiedata is de dollarrente gedaald. De tienjaarsrente ging van 1,75% eind maart naar 1,25% nu, waarmee het gevaar van een rente van boven de 2% in de VS voorlopig ver uit zicht is geraakt.

De Fed maakte op de beleidsvergadering vorige week duidelijk dat het de pandemie niet meer als een majeur risico beschouwt. Er wordt langzaam voorgesorteerd op een vermindering in het obligatie-opkoopprogramma. Het is positief dat de markt daar niet gealarmeerd op reageerde. Daarmee is de obligatiemarkt in wat rustiger vaarwater gekomen. Dat is belangrijk voor met name bedrijfsobligaties. Als de vrees bestond dat de Fed te veel en te snel zou verkrappen, zouden kredietopslagen oplopen uit vrees voor een zwakke conjunctuur, terwijl de spreads ook zouden kunnen stijgen als de markt de indruk heeft dat de centrale bank te weinig doet om inflatierisico’s te beteugelen.

De rentedaling in de VS heeft er ook toe geleid dat de rente in euro’s op het laagste punt in drie maanden is gekomen. De koers van de meest recente Nederlandse Staatslening met een looptijd van 10 jaar is nu 103,3%. Omdat deze obligatie geen coupon betaalt, accepteert de belegger de 3,3% boven pari als verlies voor de komende tien jaar. De negatieve rente is daarmee met ruim -0,3% weer helemaal terug. Tegenover het goede nieuws van koersherstel staat dan ook een laag verwacht rendement op termijn, terwijl het gevaar van een nieuwe rentestijging niet ondenkbeeldig is.

Grafiek obligatiemarkt in rustiger vaarwater

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.