Aandelen houden hoogste verwachte rendement

2 augustus 2021 13:33

Aandelen hebben nog steeds de beste verwachte rendementen. De terugval in rente werkt daarbij gunstig uit en zien wij niet als voorbode voor een sterke economische afzwakking.

Aandelen houden hoogste verwachte rendement

In juli was het zowel voor aandelen als obligaties een positieve maand, voor aandelen kwam het rendement uit op 0,7% en voor obligaties 1,2%. Aandelen en obligaties bewegen wel vaker in dezelfde richting, maar soms maakt een gelijke tred aandelenbeleggers wat onrustig, zoals in juli een paar dagen het geval was. Van obligatiebeleggers wordt immers gezegd dat zij betere voorspellers van de verwachte economische trend zijn dan aandelenbeleggers. Het feit dat de rente ondanks het sterke economische herstel en de opgelopen inflatie nog daalt, zou op een sterke terugval in de economie kunnen duiden. Daar gaan wij niet vanuit.

Ten opzichte van het zwakste tweede kwartaal vorig jaar is de piek in groei wel bereikt, maar de westerse landen hebben nog veel ruimte voor een inhaalslag nu de coronamaatregelen worden versoepeld. Bovendien is het beeld op de obligatiemarkt genuanceerder. Als obligatiebeleggers zich werkelijk zorgen zouden maken over de economische groei, dan zou de renteopslag op risicovolle obligaties oplopen. Daar is nu nauwelijks sprake van. Het is dus aannemelijker dat de rente daalt doordat centrale banken de rente nog lang laag zullen houden, maar wel op tijd het inflatierisico zullen indammen. Een andere verklaring is dat de pandemie meerdere economische scenario’s mogelijk houdt.

Voor aandelen is de dalende rente trend gunstig. Dit maakt aandelen in vergelijking met obligaties aantrekkelijker, omdat de risicopremie, het verschil tussen het rendement op aandelen en de rente op staatsobligaties, groot is. Gecorrigeerd voor inflatie komt de 10-jaars rente sterk negatief uit: in de VS op -4%, het laagste niveau sinds 1980, en in Nederland op -2,1%. Dat betekent dat de verwachte rendementen op obligaties negatief zijn en zij de dempende rol in een beleggingsportefeuille bij eventuele onrust op de aandelenmarkten niet meer waar kunnen maken.

Gelukkig is de rally op de aandelenmarkt niet alleen gestoeld op die lagere rente. De winstcijfers overtreffen de verwachtingen ruimschoots en analisten verhogen hun taxaties. Verdere steun komt van dividendhervattingen en de inkoop van eigen aandelen. Dividendbetalingen van bedrijven in energie en basismaterialen nemen al toe en daar voegen zich vanaf september ook de Europese banken bij. Zowel in de VS als in Europa zijn de resultaten van de stresstest dusdanig dat de toezichthouders akkoord zijn met hervatting van het dividend, mits aan de kapitaaleisen wordt voldaan. Deutsche Bank en Societe Generale zullen toestemming moeten vragen voor dividendhervatting, maar Deutsche Bank wil dat niet vóór 2022.

Wel zijn de absolute aandelenwaarderingen historisch gezien aan de hoge kant, zodat er geen ruimte is voor teleurstellingen. Die waren er de laatste week wel, zoals de maatregelen van de Chinese staat en tegenvallende cijfers van Amazon. Dat de koersen daar negatief op reageren is positief omdat het aantoont dat koersen gebaseerd zijn op fundamenten.

Aandelen houden hoogste verwachte rendement

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.