Aandeelhouders steeds kritischer

2 augustus 2021 13:33

Het klimaat, beloningsbeleid en daarnaast diversiteit en inclusiviteit waren belangrijke thema’s tijdens het stemseizoen. Rabobank was kritisch op het beloningsbeleid en stemde daarnaast vaak voor ingediende aandeelhoudersresoluties op sociaal en milieuvlak.

Aandeelhouders worden steeds kritischer

Aandeelhouders drukken in toenemende mate hun stempel op aandeelhoudersvergaderingen. Dat doen ze door zelf agendapunten aan te dragen (aandeelhoudersresoluties), maar ook door een kritischere houding ten aanzien van het management. Aan het einde van het tweede kwartaal, waarin traditioneel het zwaartepunt van de jaarvergaderingen ligt, is duidelijk dat het klimaat onverminderd een belangrijk thema is voor beleggers. Bij Exxon Mobil nomineerden en kozen aandeelhouders drie bestuurders onder meer vanwege hun klimaatexpertise. Ook diversiteit en inclusiviteit staan duidelijk op de radar en worden in de VS vaak aangedragen als agendapunt.

Een onderwerp als beloningsbeleid is extra complex in coronatijd. Want hoe ga je om met de variabele beloning voor topbestuurders als er coronasteun is aangevraagd, dividend wordt stopgezet of medewerkers massaal ontslagen? Een reden om extra kritisch te zijn over beloningsvoorstellen. Zo werd er namens de beheerproposities van Rabobank - via de 1895 mandaatfondsen - in meer dan een kwart van de gevallen tegen het beloningsbeleid gestemd. Bijvoorbeeld bij Booking.com (na coronasteun en veel ontslagen). In het tweede kwartaal werd er op tweederde van de vergaderingen op één of meer van de agendapunten tegen het management gestemd. Met name bij de aandeelhoudersresoluties over sociale en milieu-onderwerpen was dat het geval. Deze konden respectievelijk in meer dan 90 procent en meer dan 80 procent van de gevallen rekenen op de support van Rabobank beleggers.

Aandeelhouders steeds kritischer

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.