Stresstest zal dividendhervatting niet verhinderen

4 augustus 2021 15:59

De stresstest die de Europese Bankautoriteit heeft uitgevoerd geeft aan dat de buffers hoog blijven in een recessie met aanhoudend negatieve rentes. Nu banken niet langer belet worden dividenden uit te keren, kan de onderwaardering worden verminderd.

Verzend het artikel per e-mail
Chinese aandelenmarkten sterk onderuit

De stresstest voor Europese banken die de Europese Bankautoriteit op 31 juli bekendmaakte, onderstreept dat de financiële buffers van de banken ruim zijn. In een scenario met 3,6% economische krimp en een werkloosheid die oploopt naar 12% in 2023, zou de negatieve rente lang aanhouden. Bovendien zou dit de bankbuffers flink aantasten. Gemiddeld lopen in dit onwaarschijnlijke scenario de buffers terug van 15,0% tot 10,2%, maar blijven op solide niveaus.

De meeste aandacht gaat uit naar de banken die beneden gemiddeld scoren, zoals Deutsche Bank (van 13,6% naar 7,4%), Société Generale (van 13,2% naar 7,5%) en Commerzbank (van 13,3% naar 8,2%). Europese banken noteren gemiddeld 40% onder de boekwaarde. Deze forse onderwaardering kan teruglopen als banken hun dividenden kunnen hervatten of verhogen, nu de ECB haar eerder opgelegde beperkingen na 30 september intrekt. Dividendrendementen van 4-5% behoren dan voor Europese banken weer tot de mogelijkheden.

Stresstest zal dividendhervatting niet verhinderen

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.