Te mooi om waar te zijn

4 augustus 2021 16:05

De hedgefondsen van Allianz leverden grote verliezen op en beschermden niet tegen onrustige markten, zoals werd beloofd.

Lang heeft Allianz de problemen bij haar Structured Alpha Funds gebagatelliseerd, maar onder druk van diverse onderzoeken geeft het concern toe dat het risico op schadeclaims en boetes groot is. Professionele beleggers verloren miljarden op hun investering. De fondsen zouden ook in onrustige beurzen een positief rendement opleveren door het afdekken van risico’s. Die afdekking is niet geheel gelukt.

De fondsen zijn geliquideerd, maar een soortgelijke strategie kwam volgens Bloomberg in 2020 uit op een verlies van zo’n 48%. Als het beleggingsklimaat snel en fors verandert, bewegen veel markten opeens allemaal één richting op. Dit versterkt de verliezen. Maar gelukkig konden de meeste beleggingscategorieën 2020 positief afsluiten.

De onderzoeken kunnen een slepende kwestie worden voor Allianz. Daarbovenop komen nog eens grote schadeclaims op grond van de recente overstromingen. Dat Allianz geen voorziening opneemt, omdat de schade moeilijk valt in te schatten, geeft ook op concernniveau geen blijk van een betere afdekking van de risico’s.

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.