Beleggers niet gerust over overheidsbemoeienis China

9 augustus 2021 16:33

De onzekerheid rondom Chinese aandelen houdt voorlopig aan. Dit is voldoende verwerkt in de lage waardering van slechts 13 keer de winst.

Verzend het artikel per e-mail
Beleggers niet gerust over overheidsbemoeienis China

De prijs die beleggers in Chinese aandelen onlangs hebben betaald vanwege de groeiende overheidsbemoeienis met de tech- en educatiesector, is groot. Sinds president Xi zich in juni kritisch uitliet over private bijscholingsinstituten is al meer dan $ 500 miljard aan marktwaarde (MSCI China) verdampt. Voor sommigen een herinnering dat China nog altijd een socialistische markteconomie is, ondanks dat er in de afgelopen 20 jaar juist veel meer ruimte kwam voor de invloed van private markten. In de Chinese vorm van kapitalisme was er altijd de ruimte voor de staat tot het bijsturen van de in de ogen van de partij ongewenste ontwikkelingen. Maar wat gewenst en ongewenst is, is voor beleggers recent onduidelijker geworden, wat zich op korte termijn vertaalt in hogere risicopremies en lagere waarderingen.

Uiteindelijk is het niet in het belang van China om de fundamenten onder de markteconomie structureel te verzwakken, die juist hebben bijgedragen aan de opmars van China als wereldmacht. Het is al geruime tijd onder meer bezig om de renminbi de status van reservemunt te laten krijgen, buitenlandse beleggers aan te trekken, Shanghai’s status als financiële hub te versterken, zijn technologische autonomie te vergroten en de druk vanuit de VS het hoofd te bieden. Dit kan niet zonder ruimte voor private markten. Opvallend genoeg leiden de recente ingrepen ook niet tot een zwakkere munt. De instroom in de staatsobligatiemarkten compenseert dit effect. Dit wijst erop dat beleggers vertrouwen houden in de fundamenten onder de Chinese markteconomie. Hoewel de onzekerheid voorlopig aanhoudt, is dat voldoende verwerkt in de lage waardering van slechts 13 keer de winst tegen 18 keer de winst voor de wereldindex.

Beleggers niet gerust over overheidsbemoeienis China

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.