Infrastructuurplan draagt bij aan duurzame transitie

16 augustus 2021 14:36

Economen verwachten voor 2022 en 2023 zo’n 0,2% tot 0,3% aan extra bbp-groei. Op de lange termijn wordt de VS wel meer concurrerend en bovendien worden naar verwachting 2 miljoen banen per jaar gecreëerd. Binnen de portefeuille zullen met name bedrijven in de thema-satellieten Future of Mobility, duurzame energie en circulaire economie baat kunnen hebben bij de plannen.

Het infrastructuurplan van Biden van meer dan $1 biljoen is door de Senaat met een grote meerderheid van 69 tegen 30 stemmen goedgekeurd. In totaal stemden 19 Republikeinen mee met de Democraten. Met name de reden dat de financiering niet vanuit een verhoging van de belasting voor bedrijven zal komen, gaf de doorslag voor de Republikeinen om voor te stemmen. De goedkeuring van het plan is een belangrijke stap voor de regering Biden, al moet het plan ook nog in stemming worden gebracht in het Huis van Afgevaardigden. Met het plan wordt over het tijdsbestek van vijf tot tien jaar de verouderde infrastructuur van Amerika aangepakt. Het leeuwendeel zal worden gebruikt voor het onderhoud aan bruggen, vliegvelden, het wegennetwerk, het spoor en het verbeteren van de watervoorzieningen en de infrastructuur van het internet.

Het plan moet daarnaast een omslag naar duurzame energie mogelijk maken en ook zal het uitrollen van een netwerk van elektrische oplaadstations vanuit dit plan worden gefinancierd. De totale effecten van het plan zullen relatief beperkt zijn op de economie omdat het bedrag wordt uitgesmeerd over vele jaren. Economen verwachten voor 2022 en 2023 zo’n 0,2% tot 0,3% aan extra bbp-groei. Op de lange termijn wordt de VS wel meer concurrerend en bovendien worden naar verwachting 2 miljoen banen per jaar gecreëerd. Ook op de winsten en omzetten van bedrijven in bepaalde sectoren (grondstoffen, infrastructuur en de bouw) zal het plan een positieve uitwerking hebben. Binnen de portefeuille zullen met name bedrijven in de thema-satellieten Future of Mobility, duurzame energie en circulaire economie, waar waterbedrijven in zitten, baat kunnen hebben bij de plannen. Maar bovenal lijkt door de keuze voor groene investeringen Amerika zich nu ook te committeren aan de klimaatdoelen. En dat is winst voor iedereen.

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.