Het klimaatrapport brengt slecht nieuws maar ook hoop

16 augustus 2021 14:19

Drastische maatregelen nodig om de CO2-uitstoot te doen verminderen van overheden, bedrijven en institutionele beleggers. Het net zero initiatief kan hieraan bijdragen.

Het klimaatrapport brengt slechtnieuws maar ook hoop

Het klimaatrapport van United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) bevestigde wat velen van ons al merkten met de extreme weeromstandigheden die veel landen teisteren. Heftige regenbuien, overstromingen, maar ook de extreme hitte en bosbranden zijn geen uitzonderingen meer en laten schade achter voor mens en milieu.

Het rapport van IPCC behelst meer dan 14000 studies waarin ook de ontwikkelingen in de afgelopen 10 jaar zijn meegenomen. In tegenstelling tot het vorige rapport is het IPCC nu duidelijk met haar standpunt dat de menselijke factor verantwoordelijk is voor klimaatverandering door de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer, de opwarming van de aarde en oceanen. En een toename van industriële activiteiten zal de temperatuur verder doen stijgen. Een verontrustende analyse is dat een temperatuurstijging van rond de 1,5 graad mogelijk al in de komende 20 jaar bereikt kan zijn wat klimaatrisico’s verder versterkt.

Tegenover deze weinig opbeurende berichten weet het IPCC iets positiefs te melden. Want dit is ook het moment dat de mens nog actie kan ondernemen om de temperatuurstijging te vertragen of mogelijk te keren voor het eind deze eeuw. Daarvoor zijn wel drastische maatregelen nodig om de CO2-uitstoot te doen verminderen van overheden, bedrijven en institutionele beleggers. De resultaten van het IPCC-rapport waren niet geheel verrassend voor deze laatste groep. Want waar het bewustzijn om actie te ondernemen bij overheden en bedrijven steeds meer groeit, zijn het juist de beleggers die al geruime tijd zich focussen op klimaatrisico’s. Deze hebben immers direct een (negatieve) impact op het beleggingsrendement van de bedrijven waar ze in beleggen.

Asset managers beoordelen de beleggingen die zij doen al geruime tijd op duurzaamheidsrisico’s en de ESG-screening is inmiddels een standaard onderdeel van het beleggingsproces. Maar veel institutionele beleggers gaan een stap verder. Inmiddels hebben 128 vermogensbeheerders zich aangesloten bij het netto zero initiatief. Het doel hiervan is om nul uitstoot van broeikasgassen tegen 2050 of eerder te bereiken en om tussentijdse doelen voor 2030 vast te stellen.

Dit doen de asset managers door de carbonfootprint van hun beleggingen te meten en waar nodig industrieën en bedrijven te bewegen tot een verlaging van hun carbonfootprint. Nederlandse asset managers die dit net zero initiatief ondersteunen zijn onder meer Kempen, NNIP en Robeco. Rabobank moedigt ook asset managers waar zij in belegt om zich hierbij aan te sluiten.

Daarnaast kijken we als bank niet alleen naar anderen, maar hebben we ook een eigen klimaatbeleid en publiceren we over onze impact: https://www.rabobank.nl/over-ons/rabofoundation/impactjaarverslag-2020

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.