Kleine belegger zit kwantitatieve belegger dwars

16 augustus 2021 14:30

Meme-aandelen zorgen voor hoge volatiliteit en liquiditeit in small caps, waardoor kwantitatieve beleggers meer data uit social media moeten meenemen. Op de brede aandelenindices is het effect vooralsnog beperkt.

Kleine belegger zit kwantitatieve belegger dwars

Door de pandemie vulden mensen hun vrije tijd wat anders in. Dit heeft ook het beleggen onder particulieren populairder gemaakt. Minder uitgaven aan vrijetijdsbesteding en de bull markt gaven een extra zetje. De kracht van de kleine belegger is niet meer te onderschatten. Via beleggingsplatforms wisselen beleggers tips uit en bundelen krachten, waardoor de betreffende aandelen grote sprongen kunnen maken, de zogenoemde ‘meme’ aandelen. Dit zijn vooral kleinere ondernemingen met een lage aandelenkoers die als ‘underdog’ worden gezien. Deze meme-aandelen halen vaak kortstondig hogere rendementen dan aandelen waarin minder particuliere beleggers handelen en hebben een hogere volatiliteit en liquiditeit.

Vooral jongere beleggers richten zich op aandelen waarop zij invloed kunnen uitoefenen en waarbij institutionele beleggers nauwelijks reageren op koersbewegingen. Daardoor leidde de aankoop van 10% aandelen GameStop volgens Swiss Finance Institute tot een koersstijging van 55%. Op de beleggingsstrategieën van kwantitatieve beleggers die op korte termijnbewegingen inspelen heeft dit beleggingsgedrag invloed. Zij zullen steeds meer data van beleggingsplatforms, social media en handelsvolumes in hun strategieën verwerken. De invloed op de totale aandelenmarkt valt vooralsnog mee en de volatiliteit is nog niet overgeslagen naar de brede beursindices. Wel neemt de correlatie tussen meme-aandelen onderling en met de aandelenindices toe en kunnen ook andere particuliere beleggers een actievere handelsstrategie aannemen dan zij tot nu toe deden.

Kleine belegger zit kwantitatieve belegger dwars

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.