Zijn aandelen duur?

18 augustus 2021 15:04

Het klopt dat bepaalde delen van de markt een zeer hoge waardering hebben, maar een blik op de aandelenwaardering van de wereldindex laat een genuanceerder beeld zien.

Verzend het artikel per e-mail

Als beleggers horen we geregeld dat de huidige waarderingen te hoog zijn en losgezongen van de fundamentele ontwikkelingen. Het klopt dat bepaalde delen van de markt een zeer hoge waardering hebben, maar een blik op de aandelenwaardering van de wereldindex laat een genuanceerder beeld zien. Een belangrijke reden voor de bovengemiddelde waarderingen is de extreem lage rente, die een opwaarts effect heeft op waarderingen. Een tweede reden is de invloed van de pandemie, die aanvankelijk de winsten fors onder druk zette. Inmiddels maken de bedrijfswinsten een behoorlijk herstel door.


De winstgroei voor de wereldindex komt dit jaar naar verwachting uit op 46%. Dit terwijl de koersstijging “slechts” 19% bedraagt, wat betekent dat de waardering van de MSCI AC World Index ten opzichte van begin dit jaar is gedaald. Met een koerswinstverhouding van 18, is de waardering niet extreem. Ter illustratie, ten tijde van de dot.com zeepbel bedroeg de waardering bijna 25. En afgezet tegen de waardering van obligaties is die relatief laag. Zolang het herstel aanhoudt, de winstgroei positief is, er ruimte is voor dividendgroei en de rentes laag blijven, kunnen bovengemiddelde waarderingen voortduren.

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.