Deltavariant zorgt voor sterke tweedeling op markten

23 augustus 2021 16:39

Sinds begin dit jaar is duidelijk dat er een positieve relatie te zien is tussen de oplopende vaccinatiegraden en bijvoorbeeld de prestatie van de munt, de aandelenmarkten en steilheid van de rentecurve. Dit blijft voorlopig zo.

Deltavariant zorgt voor sterke tweedeling op markten

Het derde kwartaal kent nog meer dan in de eerste helft van dit jaar een verschil tussen winnaars en verliezers. Aanvankelijk leek er even sprake van een synchrone economische opleving in de wereld die cyclische markten wereldwijd een impuls gaf. Slechts zeven van de 47 markten die deel uitmaken van de MSCI AC World Index kende een min in de eerste helft van het jaar. Inmiddels zien we 17 markten die sinds begin dit jaar een min op de borden laten zien. Sinds begin dit jaar was al duidelijk dat er een positieve relatie te zien was tussen de oplopende vaccinatiegraden en bijvoorbeeld de prestatie van de munt en steilheid van de rentecurve. De ontwikkeling van de vaccinatiegraden werd hierbij gezien als voorspellende indicator voor de economische activiteit en de ontwikkeling van de winstgevendheid. De vaccinatiegraad blijkt inderdaad de bepalende factor voor de economische ontwikkeling en de beurzen. Het verschil tussen ontwikkelde en opkomende markten valt hierbij op. Sinds het begin van het derde kwartaal bedraagt het rendementsverschil tussen opkomende en ontwikkelde markten ruim 13%. Uiteraard speelt de groeiende bemoeienis van de Chinese autoriteiten met bepaalde (tech)bedrijven een belangrijke rol. Maar de druk is breder dan China en komt vooral op het conto van de deltavariant die in opkomende markten voor een sterke toename van het aantal besmettingen en beperkende maatregelen heeft gezorgd. Het economisch momentum zwakt hierdoor sinds juni in de opkomende markten af, wat zichtbaar is in de economische verrassingsindex voor opkomende markten.

Dit afzwakkende momentum dwingt centrale banken in opkomende markten om het monetaire beleid langer soepel te houden, op een moment dat een toenemend aantal leden van de Fed een minder ruim beleid passender vindt. Dit uit zicht niet alleen in zwakte op de aandelenbeurzen, maar ook op de obligatie- en valutamarkten van opkomende markten. De verdere impact van de deltavariant op de opkomende markten hangt in grote mate af van het verloop van de vaccinatiegraden en de dempende maatregelen van overheden aldaar. Naar verwachting maken in de komende maanden de grote opkomende landen een sterke inhaalslag door voor wat betreft vaccinatiegraden, die tegen het eind van het jaar in veel landen de 50% zijn gepasseerd. Deze ontwikkeling kan zorgen voor een relatief sterker herstel dan in de ontwikkelde markten en een draai in het sentiment, waardoor er ruimte is voor een hogere waardering en een betere performance. Met een koerswinstverhouding voor opkomende markten van nog geen 13x de winst en bij een verwachte winstgroei van meer dan 20% voor de komende 12 maanden is een omslag in vaccinatiegraden voldoende voor een inhaalslag op de beurzen.

Deltavariant zorgt voor sterke tweedeling op markten

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.