Goed voorbeeld doet niet altijd volgen

25 augustus 2021 14:30

Sommige perpetuele obligaties staan al zeer lange tijd uit en hebben een lage coupon. Wanneer ze zullen worden afgelost, is voor beleggers de cruciale vraag. Aegon zal het goede voorbeeld van ING niet snel hoeven volgen.

Verzend het artikel per e-mail
Zijn aandelen duur?

De ING Groep gaat eind september twee diep achtergestelde perpetuele obligaties aflossen die 18 en 17 jaar hebben uitgestaan. Dit ondanks dat deze obligaties een coupon hadden van slechts 0,5% en zelfs 0,1% boven de tienjaarsrente op Nederlandse Staatsleningen, terwijl de afgelopen twee jaar vanwege de negatieve rente op Staatsleningen geen coupon betaald hoefde te worden op obligaties met de laagste opslag. Dat roept de vraag op of andere perpetuele obligaties met een lage coupon ook afgelost gaan worden, bijvoorbeeld die van Aegon.


Doordat sommige van de perpetuele obligaties van Aegon nog uit de vorige eeuw stammen, is dit echter minder voor de hand liggend. Dat de ING Groep ze nu aflost, heeft ongetwijfeld te maken met het besluit van de Europese bankautoriteit. Vorig jaar werden banken door dit besluit aangezet de obligaties te herfinancieren, zodat ze niet meer op oud kapitaal leunen. Bij verzekeraars is de druk van de toezichthouder minder groot: pas na dat de obligaties 30 jaar uitstaan, zullen deze niet meer meetellen als garantievermogen. En zelfs dan kan de coupon nog zodanig laag zijn dat een verzekeraar besluit ze niet af te lossen.

Goed voorbeeld doet niet altijd volgen

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.