Minimum volatility toch een risico?

25 augustus 2021 14:46

Minimum volatility beleggingen hebben historisch gezien voor een volatiliteitsreductie gezorgd in turbulente markten, maar kunnen achterblijven in een stijgende markt.

Minimum volatility toch een risico?

De minimum volatility factor is de afgelopen tijd flink achtergebleven op de overige factoren waarde, omvang, momentum en kwaliteit. Minimum volatility beleggingen hebben historisch gezien voor een volatiliteitsreductie gezorgd in turbulente markten, maar kunnen achterblijven in een stijgende markt. Ter illustratie: in de grafiek is zichtbaar hoe de factor bescherming bood aan het begin van de coronacrisis, maar ook hoe het bij het daaropvolgende herstel is achtergebleven. Dit toont aan dat het verstandig is om ook binnen het factorgedeelte van de portefeuille spreiding aan te brengen.


Er zijn verschillende fondsen die exposure bieden aan een lage volatiliteitsstrategie. Bijvoorbeeld iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ETF, die een passieve strategie hanteert. Het fonds Robeco QI Global Conservative Equities biedt een actieve exposure met nu een groot gewicht naar de sectoren ‘financials’ en ‘luxegoederen & -diensten’ ten opzichte van het iShares-product. Voor dit actieve beheer zijn uiteraard de kosten hoger, namelijk lopende kosten van 0,71% ten opzichte van 0,30% voor iShares.

Minimum volatility toch een risico?

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.