Wisselend marktbeeld zet momentum op verkeerd been

6 september 2021 15:23

De samenhang van momentum en value is toegenomen sinds de laatste rebalance. Dit maakt multifactorstrategieën waar een of twee factoren de boventoon voeren riskanter.

Wisselend marktbeeld zet momentum op verkeerd been

Het veranderde marktbeeld met alsmaar dalende rentes sinds het tweede kwartaal en recent de toegenomen zorgen over de groei hebben voor een omslag gezorgd in de prestaties van individuele factoren. Niet langer trekken value en small caps de kar. Deze twee factoren vertonen doorgaans een hoge samenhang. De heropening van de economieën, oplopende inflatie en stijgende rentes die het marktbeeld in de eerste maanden van het jaar bepaalden, deed deze factoren goed. Sinds het derde kwartaal doet value een stap terug en presteert de factor kwaliteit juist erg sterk, waardoor het ook dit jaar weer de best presterende factor is. Waar in de afgelopen jaren momentum en kwaliteit samen de koppositie namen, hobbelt opvallend genoeg de factor momentum dit jaar achteraan, met een rendement van 11% tegen 19% voor de ACWI. Dit grote rendementsverschil heeft alles te maken met de opmerkelijke draai op de markten die we dit jaar zien.

Aangezien momentum belegt in de aandelen die in de afgelopen periode goed presteerden, begon het dit jaar met een grote blootstelling aan de winnaars van de coronacrisis. Die bleven in de eerste maanden sterk achter bij value aandelen. In het tweede kwartaal werd de momentumportefeuille geherbalanceerd en vanwege de sterke prestatie van value in de maanden ervoor, werden meer value aandelen opgenomen. Hierdoor nam de samenhang tussen value en momentum sterk toe op een moment dat value minder begon te presteren. Dit onderstreept het risico van een factorbenadering waar een of twee factoren de boventoon voeren. Vaak zijn dat value en momentum vanwege de doorgaans zeer lage samenhang. De combinatie van een top down en bottom up multifactorbenadering mitigeert dit risico en heeft dit jaar zijn vruchten afgeworpen.

Wisselend marktbeeld zet momentum op verkeerd been

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.