Verborgen duurzaamheidsrisico’s

30 augustus 2021 12:27

Morningstar concludeerde onlangs dat diverse aandelenstrategieën tot ‘verborgen’ duurzaamheidsrisico’s kunnen leiden. Dat is vaak te verklaren doordat er onderliggend proportioneel veel belegd wordt in sectoren met bovengemiddelde duurzaamheidsrisico’s en een hoge CO2-intensiteit. Al te dogmatisch sturen op duurzaamheidsscores of CO2-intensiteit schiet echter soms zijn doel voorbij.

Verborgen duurzaamheidsrisico’s

Morningstar concludeerde onlangs dat diverse aandelen-strategieën tot ‘verborgen’ duurzaamheidsrisico’s kunnen leiden. Strategieën gericht op ‘waarde’ of hoog dividend bijvoorbeeld beleggen proportioneel veel in nutsbedrijven, industriële ondernemingen en energiebedrijven. En dat zijn sectoren met bovengemiddelde duurzaamheidsrisico’s en een hoge CO2-intensiteit. Ook strategieën gericht op minimum volatiliteit of infrastructuur herbergen om die reden meer risico’s. De meest verrassende conclusie is wellicht dat beleggen in hernieuwbare energie niet automatisch leidt tot lagere duurzaamheidsrisico’s of een lagere CO2-intensiteit. Het tegendeel is soms waar. Bijvoorbeeld omdat er belegd wordt in nutsbedrijven die in transitie zijn, maar toch nog relatief veel CO2 uitstoten. Of omdat er belegd wordt in industriële ondernemingen die wel ‘duurzame’ producten maken zoals zonnepanelen of windmolens, maar waarbij de productie zorgt voor uitstoot. Het zijn inzichten waar beleggers zeker hun voordeel mee kunnen doen.

Echter, al te dogmatisch sturen op duurzaamheidsscores of CO2-intensiteit schiet soms zijn doel voorbij. Kleinere ondernemingen scoren soms slechter vanwege duurzaamheidsbeleid en -programma’s die minder uitgebreid zijn. Maar het kunnen wel ondernemingen zijn die duurzaam opereren of duurzame producten maken. Ze dus ontwijken vanwege een lagere duurzaamheidsscore is dan wellicht niet de beste strategie. Zeker niet omdat betrokken aandeelhouders zelf kunnen zorgen voor verbetering bij deze bedrijven door met ze in dialoog te gaan. Ook sturen op een zo laag mogelijke CO2-intensiteit is niet altijd het verstandigst. Neem een bedrijf als Rockwool dat isolatiemateriaal maakt. De productie daarvan is CO2-intensief, maar vervolgens leveren deze isolatieproducten jarenlang een veelvoud aan milieuwinst op. Dat wordt niet gemeten met de statistiek CO2-intensiteit.

Verborgen duurzaamheidsrisico’s

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.