Klimaatfondsen niet zo groen?

1 september 2021 14:55

De denktank ‘InfluenceMap’ deed onderzoek naar beleggingsfondsen die zich presenteren als klimaatfondsen. Het is belangrijk om te bekijken wat de duurzame belofte is van een klimaatfonds.

Klimaatfondsen niet zo groen?

De denktank ‘InfluenceMap’ deed onderzoek naar beleggingsfondsen die zich presenteren als klimaatfondsen. Veel van deze fondsen hebben klimaat ook in de naam staan. Een groot deel van deze fondsen is niet dusdanig belegd om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen en zijn zelfs belegd in fossiele energie. Belangrijk hierbij is om te bekijken wat de duurzame belofte is van een fonds. Is de belofte om ‘100% fossielvrij’ te beleggen, dan is de kritiek terecht. Het duurzame uitgangspunt van een fonds kan echter ook zijn om het gesprek aan te gaan met de energiesector bij de bedrijven waar duurzame verbeteringen te behalen zijn, om op termijn aan de doelstellingen van Parijs te kunnen voldoen.


Hierbij helpt het dat het fonds de aandelen in portefeuille heeft zodat gestemd kan worden op aandeelhoudersvergaderingen om besluiten af te dwingen. Bij deze fondsen kan dus exposure naar de energiesector voorkomen. Al met al leert dit onderzoek asset managers om goed na te denken over de communicatie van hun duurzame belofte en over de naam van de fondsen die ze aanbieden. Ze dienen zichzelf de vraag te stellen: past de naam bij de beleggingsstrategie en doet deze zich niet groener voor dan het is?

Klimaatfondsen niet zo groen?

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.