Obligaties van opkomende markten komen zomer goed door

6 september 2021 15:22

Obligaties van opkomende markten hebben het met 2,5% aardig gedaan. De weging van China, dat sterk onder druk stond, is klein in de obligatiebenchmark. Bovendien zijn de recente uitspraken van de Fed dat er geen haast is om de steunaankopen snel af te bouwen meer bepalend voor de rendementsontwikkeling van de obligaties van opkomende markten.

Verzend het artikel per e-mail
Obligaties van opkomende markten komen zomer goed door

De obligaties van opkomende markten doen het met 2,5% beter dan de aandelenbenchmark van opkomende markten over de zomermaanden (juni, juli en augustus). Een belangrijke reden is de grote weging van 35% van China in de EM aandelenindex. De aanhoudende reguleringsdruk op de internet, game -en educatiesector en de groeivertraging hebben een negatief effect op de Chinese beurs. De impact op de EM obligatiebenchmark is vanwege de lage weging van China veel minder. Bovendien zijn er andere belangrijke factoren, zoals het centrale bank beleid van de Fed, die het rendement van de obligaties van opkomende markten bepalen. De recente uitspraak van de Fed dat er geen haast is om de steunaankopen snel af te bouwen is positief. De angst voor een kapitaalvlucht uit opkomende markten, zoals eind 2013, is daarmee van tafel. Een andere belangrijke factor die de rendementen van obligaties uit opkomende markten bepaalt zijn grondstofprijzen. Door de hogere grondstofprijzen dit jaar kunnen exporterende landen beter aan hun verplichtingen voldoen.

De oplopende inflatie zorgt er wel voor dat centrale banken in diverse opkomende markten hun rentes verhogen. Daar staat tegenover dat daarmee dat het renteverschil ten opzichte van de ontwikkelde markten groter wordt, waardoor het voor beleggers interessanter wordt om in te beleggen. Bovendien zijn er na inflatie op deze staatsobligaties nog wel positieve effectieve rendementen te behalen, in tegenstelling tot die van de ontwikkelde landen. Het schuldpapier uit opkomende markten blijft daarom een bron van rendement voor de lange termijn, ondanks dat de landen nog wel te maken hebben met de gevolgen van de coronacrisis.

Obligaties van opkomende markten komen zomer goed door

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.