EM Small caps gaan eigen weg

6 september 2021 15:34

EM small caps hebben weinig last van de maatregelen van de Chinese autoriteiten. De weging van China is lager dan de EM index. Maar bovenal zijn EM small caps goed gepositioneerd om te profiteren van de groeiende bedrijfsinvesteringen en de chiptekorten in de wereld.

Verzend het artikel per e-mail
EM Small caps gaan eigen weg

Een van de best presterende markten dit jaar is de opkomende markten (EM) small cap index (+23,8%) in euro gemeten. Een opvallende ontwikkeling aangezien de generieke EM index met de large- en midcaps dit jaar behoorlijk achterblijft (+6,5). De EM index heeft last van de groeiende bemoeienis van de Chinese autoriteiten met de businessmodellen van verschillende (tech)bedrijven. Een van de belangrijkste redenen dat de EM small cap index aanzienlijk beter presteert, is dat China geen dominante positie inneemt in de EM small cap index. Waar China in de generieke index een gewicht heeft van 35% is dat voor zijn kleinere broertje slechts 9%. Belangrijker nog, is dat de grote Chinese techbedrijven geheel ontbreken in de small cap index, waardoor de index grote verliezen bespaard is gebleven. De markten die domineren in de small cap index zijn Taiwan (21%), India (19%) en Korea (18%) en deze markten presteren 10% tot 40% beter dan de Chinese aandelenmarkt.

Vooral India presteert goed met een rendement van 38% voor de MSCI India index en bijna 50% voor de Indiase small caps index. Indiase aandelen profiteren niet alleen van de sterke verwachte economische groei (9%) en het stimulerende monetaire beleid in het land, maar ook vanwege de herbalancering die plaatsvindt uit de Chinese markt. De IT sector (19%) vormt samen met de sector industrie (15%) en basismaterialen (13%) bijna 50% van de index, waardoor de small cap index ook een belangrijke impuls krijgt van de groeiende bedrijfsinvesteringen en de chiptekorten in de wereld. De Taiwanese en Koreaanse markt zijn hier goed voor gepositioneerd. Ondanks de sterke prestatie is de waardering van EM Small caps met een k/w van 13 (tegen 19 voor de wereldindex) nog altijd aantrekkelijk. Het blijft daarmee een positie innemen in ons macrofonds.

EM Small caps gaan eigen weg

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.