Hoe leidt Duitsland straks Europa?

13 september 2021 13:53

Op 26 september zijn de Duitse verkiezingen. De mogelijkheid bestaat dat er een linkse regering komt. Het staat vrijwel vast dat de nieuwe coalitie meer klimaatinvesteringen gaat doen, een hoger minimumloon zal afspreken en veel meer gebruik zal maken van de begrotingsruimte die er is.

Verzend het artikel per e-mail
Hoe leidt Duitsland straks Europa?

Duitse verkiezingen zijn zelden een schok voor de markten, maar hoe zal dat zijn als het land kiest voor een rode regering? Weliswaar dreigt de CDU het bondskanselierschap te verliezen, maar de Duitsers kiezen met vice-kanselier Scholz toch vooral voor continuïteit in plaats van voor een radicale omslag. Toch gaat er wel het een en ander veranderen. Het wordt vooral interessant wie Scholz als derde coalitiepartij zal kiezen, als hij er niet in slaagt met de Groenen de helft van de zetels te halen. Volgens de polls gaan de SPD en de Groenen met 46% van de zetels daarvoor de steun moeten krijgen van ofwel de liberale FDP of van het oorspronkelijk communistische Die Linke. Met steun van Die Linke zou een links beleid worden gevoerd met forse toptarieven in de inkomstenbelasting en een belasting op kapitaalwinsten, zaken die de markten zal tegenstaan.

Het verdwijnen van de begrotingsdiscipline is niet waarschijnlijk. Daarvoor zou een ruimere meerderheid nodig zijn om de grond¬wet aan te passen. Ook een beweging uit de Navo, zoals Die Linke voorstaat, is niet reëel. Het grootste gevaar is dat deze coalitie tot een grote verdeeldheid in Duitsland zal leiden. Als de FDP daarentegen aansluit, zal het waarschijnlijk Financiën claimen en een strikter begrotingsbeleid eisen en daarmee het vertrouwen in de pro-Europese koers vergroten. Het staat vrijwel vast dat de nieuwe coalitie meer klimaat-investeringen gaat doen, een hoger minimumloon zal afspreken en veel meer gebruik zal maken van de begrotingsruimte die er is. Bovendien zal het een meer pro-Europese koers blijven varen. Dat betekent dat Europa meer begrotingsruimte krijgt. Mogelijk heeft dit een posititief effect voor Europese aandelen.

Hoe leidt Duitsland straks Europa?

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.