Hoezo meer kopers dan verkopers?

15 september 2021 15:44

Tegenover elke koper staat een verkoper, zodat de omvang en intenties van beide partijen de koersreactie bepaalt. Institutionele beleggers versterken het effect.

Lerares economie

Als een aandeel stijgt is de korte verklaring vaak dat er meer kopers dan verkopers zijn. Alleen snijdt die verklaring geen hout omdat het aantal aandelen, beursintroducties en emissies daargelaten, niet verandert. Tegenover elke koper staat dus een verkoper, waardoor onderliggende vraag- en aanbodintenties de beweging bepalen. Eenzelfde uitleg geldt voor de instromen in markten. Met instromen worden de nieuwe middelen bedoeld die naar de markt komen als particulieren of pensioenfondsen hun extra inkomsten willen beleggen. Juist de instroom van institutionele beleggers kan volgens professoren Gabaix en Koijen een inelastische markt creëren.

Dit komt omdat zij veelal beleggen via een vaste verhouding tussen aandelen en obligaties en zich minder door de waarderingen laten leiden. In zo’n inelastische markt levert elke dollar die extra wordt ingelegd een stijging van de totale marktwaarde van 3 tot 8 euro op. Fundamentele argumenten hebben in zo’n markt minder invloed. Stromen zijn echter moeilijk te voorspellen en schokken hierin blijven wel degelijk fundamenteel bepaald. Bovendien kan een belegger anticiperen op de inkoop van eigen aandelen en de herbelegging van dividenden omdat deze extra rendement kunnen opleveren.

Geldstromen in aandelen en obligaties versus index

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.