Duurzame energie profiteert nog niet van hogere gasprijs

20 september 2021 18:04

Hogere gas- en olieprijzen zouden ook in het voordeel van duurzame energie moeten zijn. Toch blijven deze aandelen achter.

Duurzame energie profiteert nog niet van hogere gasprijs

De energieprijzen schieten omhoog en consumenten en producenten krijgen niet alleen te maken met hogere prijzen maar mogelijk ook met tekorten. De gasvoorraden waren door de strenge winter in Azië en Europa al laag. Onderhoudswerkzaamheden, die door de pandemie in 2020 zijn uitgesteld, en stormen belemmerden de gasproductie. Met nog een paar maanden tot de winter moeten de voorraden snel aangevuld worden en dat drijft de prijzen op. Een brand in een pijplijn tussen Frankrijk en het VK, die de productie mogelijk een maand aan banden legt, en een laag aanbod van windenergie, door het rustige zomerweer, zorgen voor een energiecrisis in het VK en Europa. Aandelen in de duurzame energie zouden van deze ontwikkelingen kunnen profiteren, maar zij blijven dit jaar sterk achter, na een paar jaar van hoge rendementen.

Een belangrijke reden van de terugval dit jaar zijn de hogere grondstofprijzen, zoals die van staal (+70%), lithium (+110%), kobalt (+65%) en polysilicon (+160%) en hogere transportkosten. Deze hogere kosten plus tekorten in onderdelen en lagere subsidies leiden tot lagere winstmarges. De winstmarges van producenten van zonne-energie zullen afnemen, ondanks dat de prijs voor zonne-energie voor het eerst sinds 2014 in het tweede kwartaal is gestegen. De koersbeweging kan op korte termijn tegenvallen, maar vanaf volgend jaar zal de winstgroei aantrekken en daarmee de koers-winstverhouding, nu rond de 30 maal de winst, verminderen. Voor de lange termijn blijft de verwachte verdubbeling in het gebruik van alternatieve energie ondersteunend voor de duurzame aandelen.

Duurzame energie profiteert nog niet van hogere gasprijs

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.