Chinese obligaties in trek

20 september 2021 17:28

Chinese obligaties zijn in trek en hebben circa 20bps bijgedragen aan het rendement van de Global Bond portefeuille dit jaar.

China heeft obligatiehouders veel te bieden

Tegenover de onrust die de nakende default van project-ontwikkelaar Evergrande teweegbrengt op de markt voor Chinese highyield obligaties, staat de kalmte op de markt voor Chinese staatsobligaties. Waar de tienjaarsrente in de afgelopen twaalf maanden in Nederland tussen de -0,55% en +0,05% is geweest en in de VS tussen 0,65% en 1,75%, bleef die in China tamelijk stabiel in een bandbreedte rond 3%. Met deze ongecorreleerde beweging bieden Chinese obligaties niet alleen extra rente maar ook diversificatie in een obligatie-portefeuille. Als de Chinese staatsleningen in november ook in de FTSE worden opgenomen, zal de instroom verder toenemen.

Daarbij is de renminbi dit jaar ook een stuk sterker geworden. Daar hebben de meeste obligatiebeleggers overigens geen baat bij: de munt wordt immers meestal afgedekt. Maar als de PBOC de rente gaat verlagen, zullen de hoge hedgekosten afnemen.

De beweging in de Chinese munt is verrassend sterk. Waar de valuta vorig jaar profiteerde van een sterke Chinese economie die veel minder van de pandemie te lijden had dan zowel de Westerse wereld als de economie van opkomende landen, is de groei in de rest van de wereld dit jaar krachtig hersteld, terwijl de groei in China juist afneemt. Ook het afgenomen renteverschil pleit niet voor een sterkere munt. De druk op de aandelenmarkt na de regulering bij beursfavorieten als Alibaba en Tencent, kon de valuta ook al niet deren. Als verklaringen daarvoor wordt vooral gewezen op de grote kapitaalstroom richting China vanuit het buitenland. Dat zijn niet alleen beleggers. De sterke stijging van de vrachttarieven uit Shanghai staat in geen verhouding tot de tarieven richting China. Dat betekent dat er per saldo kapitaalstromen richting China gaan.

China heeft obligatiehouders veel te bieden

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.