Voorkeur voor investment grade bedrijfsobligaties

27 september 2021 13:34

Naast rentes zijn kredietopslagen momenteel historisch laag, dus als een mooi instapmoment valt het moeilijk te bestempelen voor Wereldbedrijfsobligaties. Maar het is niet zonder reden dat credit spreads laag zijn: faillissementen zijn laag en nemen af, bedrijfsbalansen zijn overwegend sterk en verbeteren bovendien. Daarom gaan beleggers nu de rente laag is het extra stapje zetten om toch nog wat rente te krijgen.

Verzend het artikel per e-mail
Voorkeur voor investment grade bedrijfsobligaties

Naast rentes zijn kredietopslagen ook heel belangrijk voor een obligatiebelegger. Net als de rente zijn kredietopslagen voor de meeste obligaties momenteel historisch laag. Alleen voor schuldpapier van emerging markets zijn historisch goede opslagen te verkrijgen. Dat is niet zonder reden: faillissementen zijn laag en nemen af, bedrijfsbalansen zijn overwegend sterk en verbeteren bovendien. Daarom gaan beleggers nu de rente laag is het extra stapje zetten om toch nog wat rente te krijgen. Bedrijven die obligaties uitgeven, profiteren daar volop van. Dat betekent onder meer dat in de afgelopen week een kleine bank als Julius Bär een perpetuele lening kon uitgeven met een coupon van 3,625% in dollars terwijl Adecco voor het eerst een hybride lening in de markt kon plaatsen die een coupon draagt van 1% in euro. Met dergelijke lage rentes voor risicovolle obligaties van weliswaar niet al te risicovolle ondernemingen, is het geen goed klimaat voor beleggers om maximaal risico’s op te zoeken in obligaties.

Waar is dan de sweet spot? Bij staatsleningen met een duration van 8 jaar en 0,1% rente? Bij bedrijfsobligaties met 1,4% rente en een duration van 7 jaar of bij highyield obligaties met 3% rente en een duration van 4 jaar?

De meeste strategen zullen daarop zeggen dat de sweet spot in het opportunity segment ligt. Daar is de rentegevoeligheid laag en de economische gevoeligheid hoog. Maar de vraag is of dat favoriet blijft. Als de economische groei over de piek is en de angst voor rentestijging wegebt, zullen de spreads op investment grade steeds aantrekkelijker ogen en meer aanvaard¬baar. Terwijl die op highyield meer kwetsbaar worden.

Hoe komt het rendement van een fonds in investment grade bedrijfsobligaties op 1,4% terwijl de rente op een bedrijfs¬obligatie vaak minder dan 0,5% is voor een tienjaars leningen in euro? Dat komt omdat de beheerders ook dollar¬obligaties kopen die 1-1,5% meer rente geven. De kosten van het afdekken van de valuta zijn momenteel laag en dat blijft zo tot de Fed de rente gaat verhogen, wat de komende twaalf maanden niet valt te verwachten, zodat daar een hogere rente naar de eurobelegger toekomt. Het risico van faillissementen is gering want die zijn uiterst zeldzaam in investment grade (in het slechtste jaar van de kredietcrisis was het 0,15%) en dat geldt momenteel beslist ook gezien de kwaliteit van de bedrijfsbalansen en de kracht van de economie. Het risico van oplopende kredietopslagen is echter reëel als de economie gaat verslechteren. Een echte double dip is echter onwaarschijnlijk, zodat het risico aanvaardbaar is. Het lijkt er ook niet op dat bedrijven te inhalig worden en maximaal lenen om aandeelhouders te paaien. Daarom durven we in deze categorie wel het accent te leggen als een veilig alternatief voor staatsleningen in tijden van negatieve rentes.

Voorkeur voor investment grade bedrijfsobligaties

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.