Elektrisch rijdt diesel voorbij

29 september 2021 15:34

In augustus passeerde het aantal verkocht elektrische auto’s (21,3%) het aantal dieselauto’s (18,9%) in Europa. Toch blijft thema achter door onder andere tekorten in chips. Maar de hogere lange termijn winstgroeiverwachtingen maken het thema interessant voor de belegger met een lange adem.

Verzend het artikel per e-mail
Elektrische auto

De groei van de elektrische autoverkopen zet door. In augustus passeerde het aantal verkochte elektrische auto’s (21,3%) het aantal dieselauto’s (18,9%) in Europa volgens onderzoekers van Jato Dynamics. Ook zit het met de groeiverwachtingen van elektrische auto’s goed. Zo wil Europa afstand doen van de benzinemotor na 2035 en wil de Verenigde Staten dat 50% van het wagenpark dan elektrisch is. China wil minder afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen en is daarom politiek gemotiveerd om elektrisch te gaan.

Bovendien maken praktisch alle grote autoproducenten een draai met grote investeringen in elektrisch rijden. Toch blijft het thema dit jaar achter bij de wereldindex. Chiptekorten zetten op de korte termijn een rem op de autosector en hoge waarderingen in bepaalde segmenten van de markt geven druk op de koersontwikkeling. Maar de hogere lange termijn winstgroeiverwachtingen van 16% tegen 10% voor de wereldindex maken het thema interessant voor de belegger met een lange adem.

Elektrisch rijdt diesel voorbij

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.