Gasflatie raakt bedrijfsobligaties niet

4 oktober 2021 15:27

De sterke stijging van de energieprijzen is niet bedreigend voor bedrijfsobligaties. Hoewel de hogere energieprijzen zonder meer bedrijven doet omvallen, zijn dit juist de bedrijven zonder een sterk financieel fundament, die geen toegang tot de kapitaal-markt hebben.

Verzend het artikel per e-mail
Gasflatie raakt bedrijfsobligaties niet

De sterke stijging van de energieprijzen is niet bedreigend voor bedrijfsobligaties. Hoewel de hogere energieprijzen zonder meer bedrijven doet omvallen, zijn dit juist de bedrijven zonder een sterk financieel fundament, die geen toegang tot de kapitaal¬markt hebben. De negen energieaanbieders in het VK die de afgelopen maand zijn gefailleerd (van de 51) waren niet of onvoldoende gehedged, simpelweg omdat ze de financiële armslag niet hadden om een hedgecontract aan te gaan. Nutsbedrijven als Centrica die wel hybride obligaties hebben uitstaan, profiteren van het wegvallen van de kleine aanbieders.

In het segment van de highyield obligaties is de hogere energieprijs juist een opsteker, omdat die sector de meeste kwetsbare energiebedrijven bevat. Daarmee leidt de stijging van de energieprijzen eerder tot lagere verwachte kredietverliezen dan dat het de vrees voor hogere kredietverliezen aanwakkert.

Dat neemt niet weg dat de vooruitzichten voor highyield niet verbeteren. Weliswaar zijn de verwachte kredietverliezen bijzonder laag en geven de kredietbeoordelaars steeds hogere ratings af, omdat de bedrijfsbalansen alom verbeteren, maar met de historisch lage rente op dit type obligaties is veel van het goede nieuws al in de koersen verwerkt.

De rampspoed bij Evergrande hebben de meeste managers wel weten te vermijden, maar dat was ook niet de moeilijkste kwetsbare debiteur om eruit te vissen. Bovendien zijn veel partijen al lange tijd terughoudend om Chinese high yield obligaties op te nemen. Het gevaar is echter dat dit bij de volgende crisis niet het geval is. De markt maakt steeds minder onderscheid tussen de diverse bedrijven.

Gasflatie raakt bedrijfsobligaties niet

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.