Veilige keus premier Japan is niet genoeg

4 oktober 2021 15:32

Japan is vooral gebaat bij een premier die de tijd krijgt om verdere hervormingen door te voeren. Het bedrijfsleven heeft zelf ook nog ruimte voor verbeteringen.

Veilige keus premier Japan is niet genoeg

In Japan is met de benoeming van Kishida de honderdste premier aan de macht. Hij blijft in ieder geval aan tot 31 oktober, wanneer de algemene verkiezingen plaatsvinden. Ondanks zijn lage populariteit heeft Kishida weinig te vrezen van de oppositie. Dit komt mede door de lage opkomst bij de verkiezingen. De keuze voor Kishida is vooral gebaseerd op stabiliteit, maar de kans dat hij meerdere jaren aanblijft wordt laag ingeschat. Juist dat is nodig om verdere veranderingen door te zetten. Abe, die acht jaar premier was, heeft een begin kunnen maken in de economische en sociale omslag. Verdere vermindering van de bureaucratie, meer digitalisering en een aanpak om de vergrijzing op te vangen blijven op de agenda. De pandemie zorgde al voor meer digitalisering en een verbetering in de balans tussen werk en privé, waardoor de productiviteit zelfs is toegenomen. De consument zal meer gestimuleerd moeten worden om uit te geven en digitaal te betalen. Op het gebied van verduurzaming ligt de uitdaging om in 2050 carbonneutraal te zijn, terwijl kolen nu nog de belangrijkste energiebron zijn. Verder wil Kishida de kloof tussen arm en rijk verminderen met onder andere loons-verhogingen, waar het bedrijfsleven tegen is.

De Japanse financiële markten reageren relatief sterk op politieke ontwikkelingen. Het vertrek van Suga werd enthousiast ontvangen door beleggers, maar de keuze voor Kishida valt minder goed. Sinds de aankondiging van Suga’s vertrek steeg de Topix 2,3%, terwijl de wereldindex 2,1% inleverde. De Japanse aandelenmarkt biedt nog duidelijk kansen, mits een langzittende premier hervormingen kan blijven doorvoeren en bedrijven blijven innoveren en hervormen.

Veilige keus premier Japan is niet genoeg
Voorkeur voor investment grade bedrijfsobligaties

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.