'Home sweet home’ gaat niet altijd op

6 oktober 2021 15:48

Beleggers hebben vaak een ‘home bias’. Door internationaal te beleggen kan het landen specifieke risico worden verminderd en het rendementspotentieel worden verhoogd.

'Home sweet home’ gaat niet altijd op

Veel beleggers hebben de neiging om dicht bij huis te beleggen, de zogenaamde ‘home bias’ genoemd. Er zijn duidelijke verklaringen voor, zoals bekendheid van de thuismarkt en kostenoverwegingen. De vraag is wel of de keuze om alleen in de thuismarkt te beleggen ook goed uitpakt op de lange termijn. Het toevoegen van internationale beleggingen aan de portefeuille biedt de mogelijkheid tot diversificatie en spreiding. Hierdoor neemt het land-specifieke risico af en het rendementspotentieel toe omdat het mogelijk is om te beleggen in bedrijven en sectoren die groeipotentieel hebben.


Dit jaar is de keuze voor de thuismarkt een goede geweest, vanwege de huidige grote weging naar technologie binnen de index door namen als Besi, ASML en Adyen. De AEX index staat op een rendement van 25% in vergelijking met de wereldindex van 18%. Dit is echter over een langere periode niet altijd het geval geweest. Tegenwoordig zijn er veel trackers in omloop die relatief goedkoop brede spreiding in internationale aandelen kunnen bieden. Voorbeelden hiervan zijn de SPDR MSCI World UCITS ETF en het Northern Trust World Custom ESG Equity Index UCITS FGR fund.

'Home sweet home’ gaat niet altijd op

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.