Beleggingsfonds krap bij kas?

6 oktober 2021 15:42

Bij fondsen die beleggen in minder liquide marktsegmenten kan het voorkomen dat zij de verkoopdruk niet aankunnen waardoor ze noodgedwongen zijn om het fonds tijdelijk te sluiten.

Beleggingsfonds krap bij kas?

De liquiditeit van een fonds is afhankelijk van de verhandelbaarheid van de onderliggende beleggingen. Bij fondsen die beleggen in minder liquide marktsegmenten kan het voorkomen dat zij de verkoopdruk niet aankunnen waardoor ze noodgedwongen zijn om het fonds tijdelijk te sluiten. Dan ontstaat een zogeheten ‘liquidity mismatch’: de situatie waarbij een fonds beleggers niet kan terugbetalen uit de beschikbare liquide activa bij grote outflows. Fondsen die beleggen in direct vastgoed, high yield en microkrediet zijn hier gevoelig voor.


De belegger in deze segmenten doet er goed aan zich hiervan bewust te zijn, en de afweging te maken of het verwachte rendement voldoende is om dit liquiditeitsrisico te dragen. Fondsen kunnen de verhandelbaarheid waarborgen door bijvoorbeeld een adequate kaspositie aan te houden om aan mogelijke outflows te kunnen voldoen. De fondsen in het Rabobank assortiment worden hier dan ook op gemonitord.

Beleggingsfonds krap bij kas?

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.