Winsten nog nauwelijks geraakt door hogere kosten

11 oktober 2021 15:03

Voorlopig hebben de hogere energieprijzen nog weinig effect op de winsten omdat de inhaalvraag doorzet. Wel zullen bedrijven terughoudender zijn in hun verwachtingen.

Verzend het artikel per e-mail
Winsten nog nauwelijks geraakt door hogere kosten

Ondanks alle berichten over hogere energiekosten, tekorten aan personeel, vervoer en onderdelen zijn de winstvooruitzichten nog goed. Wel is sprake van gemiste inkomsten en hogere kosten, maar voorlopig profiteren bedrijven van de inhaalvraag en de aanvulling van de voorraden. Daardoor kunnen de winsten van de Europese bedrijven in het vierde kwartaal nog bijna 40% toenemen en die van Amerikaanse bedrijven zo’n 20%. Voor de opkomende landen en het VK zal de winstgroei gematigder zijn. Bij de eerste groep werken voedsel- en grondstofprijzen sterker door in inflatie en uitgaven; het VK kampt met arbeidstekorten en minder voordelen van de interne markt. Analisten passen hun winsttaxaties nog nauwelijks aan, maar dat zal veranderen als bedrijven zich voorzichtiger uitlaten over de toekomst. Volgend jaar zwakt de winstgroei af tot zo’n 7 tot 10%, mits een hogere inflatie en verminderd aanbod niet leidt tot een sterke afkoeling in consumptie.

Dat voorbehoud zorgt voor meer volatiliteit voor aandelen, maar niet voor slechte vooruitzichten. Tussen sectoren zijn er wel verschillen. Bij cyclische bedrijven uit de ‘oude’ economie, zoals energie, basismaterialen en industrie, werkt een lichte omzetgroei al sterk positief door op de winstgroei als gevolg van het hoge percentage aan vaste lasten. Bedrijven in de energie en industrie kunnen bovendien de hogere prijzen doorberekenen. Bij basismaterialen en de autosector schalen bedrijven de productie noodgedwongen terug. Nutsbedrijven hebben het lastig. Zij kunnen de contracten met hun klanten sowieso pas op termijn aanpassen aan de hogere energielasten, maar krijgen ook te maken met regelgevende instanties die prijsstijgingen willen voorkomen.

Winsten nog nauwelijks geraakt door hogere kosten

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.