Inflatie-obligaties fier aan kop in obligatieland

11 oktober 2021 14:52

Inflatie-obligaties zijn de best presterende obligatiecategorie dit jaar door de oplopende inflatieverwachtingen onder meer veroorzaakt door hogere energieprijzen. We verwachten dat de inflatie zal afvlakken, maar vanwege de toegenomen onzekerheid over hoe de inflatie zich zal gaan ontwikkelen houden we de positie van de inflatie-obligaties in de portefeuilles aan als afdekking tegen het toegenomen inflatierisico.

Inflatie-obligaties fier aan kop in obligatieland

De recente toename van de olieprijs en de explosie van de gasprijzen werken door in de inflatieverwachtingen van huishoudens en bedrijven. Door deze prijsstijgingen, de inhaalvraag van de consument, problemen in de toeleveringsketens en de enorme stimulans van overheden zijn de inflatieverwachtingen voor de lange termijn verder opgelopen naar het hoogste punt sinds jaren. Dit zien we in zowel de VS als in Europa. Dat inflatie-obligaties bescherming bieden tegen een toename van de inflatie blijkt wel uit de sterke resultaten dit jaar. De Europese inflatie-obligaties laten een rendement zien van 5% tegen -2% voor de brede Europese obligatie index (Euro Aggregrate benchmark) en laten daarnaast ook alle overige obligatiecategorieën dit jaar achter zich. De effecten van oplopende energieprijzen en de mismatch tussen vraag en aanbod kunnen de komende tijd nog blijven doorwerken op de inflatiecijfers en de verwachtingen.

Bovendien illustreert de sterke stijging van de energieprijzen dat de transitie naar een duurzame wereldeconomie gepaard zal gaan met schokken, die ook voor een opdrijvend effect kunnen zorgen op de inflatie in de komende jaren. Toch verwachten we dat de inflatie in 2022 zal afzwakken als de basiseffecten wegvallen uit de inflatiecijfers en de mismatch tussen vraag en aanbod in de loop van 2022 geleidelijk zal afnemen. Een dergelijke relatief positief resultaat zoals dit jaar achten we daarom minder waarschijnlijk. Bovendien zijn de verwachtingen al opgelopen. Maar vanwege de toegenomen onzekerheid over hoe de inflatie zich zal gaan ontwikkelen houden we de positie van de inflatie-obligaties in de portefeuilles aan als afdekking tegen het toegenomen inflatierisico.

Inflatie-obligaties fier aan kop in obligatieland

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.